Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3667
Title: RAT TESTİSİNDE 4-NONİLFENOL TOKSİKASYONUNA KARŞI SELENYUMUN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: EREN, ÜLKER
YILMAZ, GÜLSÜM
Keywords: apoptoz, konneksin, 4-nonilfenol, selenyum, testis
Issue Date: 2019
Publisher: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Sunulan çalışmada, antioksidan etkili olduğu bilinen selenyumun, ratlarda 4-NP ile oluşturulacak deneysel testiküler toksisitede koruyucu veya toksisite sonucu oluşan oksidatif hasarın giderilmesinde destekleyici rolünün olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Bu amaçla araştırmada 30 adet yetişkin Sprague Dawley rat (250-300 g/ 90 günlük) materyal olarak kullanıldı. Ratlar kontrol, sham kontrol, selenyum, 4-nonilfenol ve se+4-nonilfenol grubu olmak üzere beş eşit gruba ayrıldı. Deneme 48 gün sürdü. 4-nonilfenol 125 mg/kg/gün dozda, selenyum 0,5 mg/kg/gün dozda uygulandı. Testislerde histolojik görünümün kontrolü için üçlü boyama metodu uygulandı. Tubulus çapı ve epitel yükseklikleri belirlendi. XIV. dönem tubulus yoğunluğu incelendi. Kesitlerde kaspaz 3 ve Cx43 düzeyleri immunohistokimyasal olarak belirlendi. Canlı-ölü ve normal-anormal spermatozoon sayıları kaydedildi. Araştırma sonunda yaygın olarak maruz kalınan 4-NP‘ye bağlı testis toksisitesi sitolojik, histolojik, histometrik, biyokimyasal ve immunohistokimyasal olarak gösterildi. Selenyumun, oluşan toksisiteye karşı olumlu etkili olduğu 4-NP grubundan farklı olarak spermatogenezisin kontrolle benzer olması, kaspaz 3 düzeyi, canlı ve normal spermatozoon sayısının fazlalığına dayanarak söylenebilir. Bunun yanında canlı ağırlık artışındaki azalma, tubulus çapı ve epitel yüksekliğindeki düşüşten dolayı selenyumun doz veya kullanım süresine bağlı metabolik olarak olumsuz etkilerinin de olabileceği düşünülmelidir. Endokrin bozuculara karşı selenyum kullanımı ile ilgili daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu ileri sürülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3667
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Yılmaz TEZ BASKI.docx6.75 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.