Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3661
Title: VARROA DESTRUCTOR İLE DOĞAL ENFESTE BAL ARISI (APIS MELLIFERA) KOLONİLERİNDE SENTETİK PİRETROİD, ORGANİK ASİT VE ESANSİYEL YAĞ ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Other Titles: VARROA DESTRUCTOR İLE DOĞAL ENFESTE BAL ARISI (APIS MELLIFERA) KOLONİLERİNDE SENTETİK PİRETROİD, ORGANİK ASİT VE ESANSİYEL YAĞ ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Kum, Cavit
Demirezen, Yusuf Yavuz
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Keywords: Apis mellifera, Bal arısı, flumethrin, okzalik asit, timol, Varroa destructor.
Issue Date: 2-Sep-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Varroa destructor, arı sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak etki eden ve koloni kayıplarına yol açan önemli bir arı ektoparazitidir. Bu ektoparazite karşı, kimyasal, biyolojik, genetik ve hormonal mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde en etkili olanı kimyasal mücadeledir. Fakat kimyasal mücadele yöntemlerinin arı ürünlerinde kalıntı bırakması ve akarların bu ilaçlara direnç geliştirmesinden dolayı alternatif çözümler aranmaya başlanmıştır. Okzalik asit ile timol kalıntı bırakmaması ve Varroa üzerinde yüksek etkinliğe sahip olmalarından dolayı en sık kullanılan alternatif yöntemlerdir. Bu araştırmada her grupta (flumethrin, okzalik asit, timol ve kontrol) 9 koloni olacak şekilde toplam 36 adet kolonide çalışıldı. Çalışma sonuçlarında; ilaçlar arasında ilkbahar ve sonbahar dönemlerine göre, günlere göre, aynı sezon içerisindeki günlere göre düşen varroa sayıları arasında önemli istatistiki farklılıklar tespit edilmiştir. Yüzde değişim formülüne göre ilaç etkinlikleri; sonbahar döneminde flumethrin %85, okzalik asit %80, Timol %87 ve ilkbahar döneminde flumethrin %75, okzalik asit %68, timol %84 olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları flumethrin uzun süreli, okzalik asit ve timol kısa süreli varroa mücadelesinde başarılı olduğu göstermektedir. Timol’ün kullanımında ise sıcaklık faktörünün önemli olduğu, kontrolsüz kullanımında koloni çökmesi gibi istenmeyen etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmamız, bu ilaçların birbirlerinin alternatifi olarak değil koloniye göre birlikte varroa mücadelesinde kullanılması gerekliği ortaya konulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3661
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YÜKSEK LİSANS TEZİ-YUSUF YAVUZ DEMİREZEN.docx10.23 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.