Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/366
Title: İngiliz atlarında bacak konformasyonuna ait bazı parametreler ve bunların yaşa bağlı değişimi
Other Titles: Evulation of the limb conformation paramaters and relations with age in thorougbreed horses
Authors: Erden, Hasan
Yıldırım, Gökçe İsmail
TR149930
Keywords: İngiliz atı
konformasyon
bacak yapısı
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Günümüzde at yarışı endüstrisinde kullanılan en yaygın ırk İngiliz atıdır. Bu endüstrinin temel öğesi olan atların ayak ve bacak sakatlıkları sektör için en önemli sorun durumundadır. Atlarda bacak konformasyon kusurları sakatlıkların en önemli hazırlayıcıları ve nedenleridir. Tüm bacak sakatlıklarının %46?sı tendo ya da ligament kökenli olup, bu sakatlıklar yarış atlarında %80 düzeyinde tekrarlanabilmektedir. Konformasyon kusurları bir atın yarış hayatının sakatlıklarla bölünmesine ya da çok kısa olmasına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra atın damızlık kullanımı da ortadan kalkabilmektedir. Atın yaşı ile sakatlık riski arasında da önemli bir ilişki vardır. Kas ve iskelet sistemi sakatlıkları iki yaşında en yüksek oranda görülür, en düşük görülme oranı dört yaştır. Genç yaşlarda görülen sakatlıklar genellikle geri dönüşümsüzdür ve atın yarış hayatını tamamen sonlandırabilir. Atlarda normal bacak konformasyonunun değerlendirilebilmesi için morfometrik ölçümlerle elde edilecek objektif anatomik verilere gereksinim vardır. Konformasyon ile yaş arasındaki ilişkinin yani gelişimin değerlendirilebilmesi için de bu verilerin farklı yaş grupları için ayrı ayrı elde edilmesi gerekir. Bu tez çalışmasında altı, oniki, onsekiz, yirmidört, otuzaltı ve kırksekiz aylık İngiliz atlarının eş zamanlı ve üç yönlü fotoğrafları alınmıştır. Bu fotoğraflar üzerinden alınan ölçümler ile bacak konformasyon gelişimleri takip edilerek, referans değerler elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu tez çalışmasında kullanılan farklı yaş gruplarındaki atlarda özellikle sağrı ve cidago yükseklikleri arasında yüksek korelasyon (yaş gruplarında sırasıyla r=0.83, 0.93, 0.90, 0.96, 0.47 ve 0.75; P<0.05) görülmüştür. Ayrıca bacak konformasyon kusurlarına işaret eden sağrının cidagodan yüksek olması yanında bilek, ayak eksen ve tırnak açılarında sakatlıklara yatkınlık sağlayabilecek değerlerin varlığı dikkati çekmiştir. The Thoroughbred horse is one of the most common breed being reared for race purpose. However, due to the foot and leg injuries, a large number of horses are culled and hence horse raising industry faces severe economic losses. The leg conformation defects are the common cause of leg injuries in horses. About 46% of the total leg injuries originate from the leg tendon or ligament injuries. The injury reoccurrence rate is approximately 80% during the total racing life. Leg injuries due to body conformation defects might be the reason of short racing life in horses. Additionally the breeding ability may reduce because of leg conformation defects and this problem may inherit to next generation. There is a significant association between age and the risk of injury. Highest rate of musculoskeletal injuries observed during first two years and the lowest at four years of age. In young horses the irreversible leg injuries may lead to early end of their racing life. Therefore, in this back ground this is necessary to obtain leg morphometric data objectively from healthy horses in situ position. In order to determine the relationship between age and the development of leg conformation, the data was obtained from Thoroughbred horses at different ages: six, twelve, eighteen, twenty-four, thirty-six and forty-eight months of age. The photographs of each left leg were taken simultaneously from each horse in situ position from three sides (front, left and back side). All the measurements taken from photographs were analyzed to get the reference values of leg conformation. A high correlation was found between croup and withers length (r=0.83, 0.93, 0.90, 0.96, 0.47 and 0.75 respectively; P<0.05) in all age groups. Furthermore, croup length was higher (P<0.05) then withers in all age groups. The mean values of pastern and hoof angles were different than the reported in literature.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49973220&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/366
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İ. Gökçe YILDIRIM_tez.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf61.11 kBAdobe PDFView/Open
summary.pdf8.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.