Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3659
Title: KİNOLON DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA KİNOLON DİRENCİNDEN SORUMLU ÇEŞİTLİ GENLERİN ARAŞTIRILMASI
Authors: TELLİ, MURAT
UÇAL, SEDA
Adnan Menderes Üniversitesi Biyofizik Bölümü
Keywords: Kinolon direnci , Klebsiella pneumoniae,qnrA, qnrB, qnrS, aac(6’)-Ib,plazmid.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: KİNOLON DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA KİNOLON DİRENCİNDEN SORUMLU ÇEŞİTLİ GENLERİN ARAŞTIRILMASI Uçal S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik(Tıp) Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Klebsiella pneumoniae hareketsiz,sporsuz, kısa ve ucaları yuvarlak basillerdir.Gram negatif, polisakkarid yapısında kapsüllü aerop ve fakültatif anaerop özellik gösterebieln 37’C ve pH 7de üreyebilen bakterilerdir. İnsanlarda üst solunum yolu ve dışkı florasında bulunan bir bakteri olduğunda dolayı patojeniği uygunsuz koşullar karşısında fırsatçı patojen olarak ortaya çıkmaktadır..Bu nedenle hastane enfeksiyonlarından sorumlu bir bakteridir. Kinolonlara karşı kazanılmış direnç gelişimi çoğunlukla tek basamaklı spontan kromozomal mutasyonlarla oluşmaktadır(. Kromozomal mutasyonlar sonucunda; DNA giraz ve Topoizomeraz IV’ de spesifik aminoasit yer değişikliği, dış membran proteinlerinin kompozisyonunda değişiklik ya da dışa atım pompalarının yüksek ekspresyonu yoluyla ilacın bakteri içerisine alınımının azalması ve kinolon hedef enzimlerinin ekspresyon düzeyinde değişiklik meydana gelmektedir Yakın tarihe kadar, kinolon direnç mekanizmalarının tümünün kromozomal olduğu bilinirdi. İlk kez 1998 yılında bir Klebsiella pneumoniae klinik izolatında tanımlanan pMG252 plazmidini taşıyan kökenlerin kinolon direncini daha kolay kazandıkları tespit edilmesi ile kromozomal mutasyonların yanında aktarılabilir kinolon direnç mekanizmalarının varlığı gösterildi. Plazmid aracılı direnç mekanizmaları; kinolon hedef koruması, enzimatik inaktivasyon, yavaş büyüme ve dışa atım pompalarında değişikliktir. pMG252 plazmidinin klonlanması sonucu, pentapeptit ailesine ait bir proteini kodlayan ve qnr (qnrA1) ismi verilen gen bölgesinin plazmit aracılı kinolon direncine neden olduğu belirlenmiştir Enfeksiyon hastalıklarında etken mikroorganizmaların dağılımları ve antibiyotik duyarlılıkları yıllara göre değişiklikler göstermektedir ve bu nedenle ampirik tedavide yol göstermesi açısından etken mikroorganizma ve antibiyotik duyarlılıklarında oluşan değişiklikler her merkez tarafından sürekli olarak belirlenmelidir tıbbi mikrobiyolojide, PCR gibi moleküler yöntemler geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bakteriyoloji laboratuvarında 2017 Temmuz-Aralık tarihleri arasında kinolon direnci tespit edilen 20 adet Klebsiella pneumoniae suşunda plazmid aracılı kinolon direncinin izolatlarında kinolon direnç sıklığının belirlenmesi, bu izolatlarda sık görülen kinolon direnç mekanizmalarının varlığının araştırılması amaçlanmıştır. qnrA,qnrB,qnrC,qnrSve aac(6’)-Ib-cr direnç genlerinin araştırılmıştır. Çalışmamızda kinolon dirençli 20 Adet K.pneumoniae izolatlarında qnrA 0 (%0), qnrB 7 (%8) ve qnrS,0 (%0),aac(6’)-lb-cr 17 (%17) oranında tespit edilmiştir.En fazla tespit edilen gen qnr, aac(6’)-Ib ve qnrB genidir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3659
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oku1.doc düzeltme (1) YENİ (2).doc2.65 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.