Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3658
Title: Büyük Menderes Nehrinden Avlanan Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
Authors: Ünübol Aypak, Serap
Emek, Ömer Ali
Keywords: Ağır Metal
Biyoakümülasyon
Cyprinus carpio
Kirlilik
Issue Date: 12-Nov-2019
Abstract: Bu çalışmada, Büyük Menderes Nehri’nin üç farklı bölgesinden avlanan Cyprinus carpio türüne ait balıkların kas ve karaciğer dokularındaki Lityum, Berilyum, Bor, Krom, Mangan, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko, Rubidyum, Kurşun, Stronsiyum, Kadminyum, Arsenik, Vanadyum ve Uranyum (Li, Be, B, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Pb, Sr, Cd, As, V ve U) ağır metal birikimleri incelenmiştir. Analiz edilen üç farklı bölgeye ait balıklarda ortalama ağır metal düzeyleri kas dokuda Li: 0.2579±0.00933, Be: 1.5654±0.04758, B: 1.7020±0.08111, Cr: 1.3272±0.09183, Mn: 0.3203±0.02315, Fe: 23.4205±1.55185, Co: 0.0949±0.02840, Ni: 0.6651±0.06915, Cu: 1.4317±0.25331, Zn: 12.5085±1.16400, Rb: 1.4729±0.22366, Pb: 0.4472±0.02485, Sr: 1.1816±0.5771, Cd: 0.0944±0.01386, As: 0.0267±0.01314, V: 26.0355±1.04913, U: 0.2225±0.0659 mg/l olarak bulunmuş olup, Li, Be, B, Cr, Co, Rb, Cd, V ve U düzeylerinin sınır değerlerin üstünde olduğu görülmüştür. Li, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Pb, Cd, V ve U ağır metalleri karaciğerde; Be, B, Co, Rb, Sr ve As ağır metalleri kas dokusunda daha yüksek düzeyde bulunmuştur. İncelenen üç bölge arasında, ağır metal kirliliğinin en çok ikinci bölgede olduğu, üçüncü bölgenin kirliliğinin temel nedeninin, ikinci bölge olduğu görülmüştür. Her üç bölgeden avlanan balıkların insanlar tarafından tüketilmesinin sağlık açısından riskli olabileceği düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3658
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Ali Emek Yüksek Lisans Tezi.docxÖmer Ali Emek Yüksek Lisans Tezi5.27 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.