Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3656
Title: Sağlıklı Çocuklarda Böbrek Morfolojisinin Değerlendirilmesi
Authors: Çeri, Nazlı Gülriz
Yıldız, Aygül
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Ana Bilim Dalı
Keywords: Böbrek, ultrasonografi, parankim kalınlık, morfometrik ölçüm, vücut kitle indeksi
Issue Date: 2019
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çocuklarda böbrek boyut ve ölçümlerinin ultrasonografi (USG) ile doğru değerlendirilmesi böbrek hastalıklarında tanı ve tedavi açısından önemlidir. Çalışmamızda; sağlıklı çocuklarda böbrek morfolojisi ve morfometrisi değerlendirilerek cinsiyet, yaş, kilo, boy ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile olan ilişkilerinin saptanması amaçlanmaktadır. Çalışmamızda; renal USG tetkiki gerçekleştirilen 3-11 yaş arası 728 çocuk retrospektif olarak incelendi. Sonuç olarak, böbrek boyutları ile yaş, kilo, boy ve VKİ arasında anlamlı korelasyonlar saptandı. Böbrek boyutları ile en güçlü korelasyon yaşta, en zayıf korelasyon VKİ’nde görüldü. Yaş, kilo ve boy ile en güçlü korelasyon sol böbrek uzunluğunda, en zayıf korelasyon sağ böbrek parankiminde saptandı. VKİ ile en güçlü korelasyon sağ böbrek uzunluğunda, en zayıf korelasyon sağ böbrek genişliğinde saptandı. Yaş, kilo, boy ve VKİ ile böbrek konturu ve parankim ekosu arasında anlamlılık görülmedi. Böbrek uzunluğundaki en hızlı artış sağ böbrekte 5 yaşta, sol böbrekte 4 yaşta görülürken; parankim kalınlıktaki en hızlı artış sağ böbrekte 10 yaşta; sol böbrekte 4 yaşta görüldü. 6 yaşa kadar sol böbrek parankim kalınlığı büyükken, ikinci çocukluk döneminde parankim kalınlıkları eşit bulundu. Böbrek boyutları ve parankim kalınlıkta cinsiyetin ayırıcı bir etkisinin olmadığı görüldü. Literatürde çocuklarda böbrek uzunluklarına ait nomogramlar farklı populasyonların ölçümlerine dayanmakta ve bu ölçümlerde az sayıda veri içermektedir. Çalışmamız, belli bir bölgedeki 3-11 yaş aralığındaki sağlıklı çocuk populasyonu temsil etse de veri sayımız iyi olduğu için Türkiye geneli nomogramlar elde edilmek istenildiğinde ön çalışma olarak kullanılabilir. Klinikte böbrekle ilgili problemlerin tanı ve tedavisinde yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3656
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYGÜL YILDIZ CURA.docx3.34 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.