Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3655
Title: PERİKARDİYAL EFÜZYONLU KÖPEKLERDE KARDİYOPULMONER BİYOBELİRTEÇLER VE EKOKARDİYOGRAFİK MUAYENE
Authors: Ural, kerem
Bağcı, Gözde
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Sağlık Enstitüsü
Keywords: Ekokardiyografi, Kardiyak Biyobelirteç, Koagülasyon Profilleri, Perikardiyal Efüzyon
Issue Date: 10-May-2019
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada acil olgular arasında yer alabilecek, ekokardiyografik muayene ile saptanan perikardiyal efüzyonlu köpeklerde kardiyak belirteç profillerinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmamızın hayvan materyalini 12’si perikardiyal efüzyonlu, 10’u sağlıklı olmak üzere toplam 22 köpek oluşturdu. Perikardiyal efüzyon tanısı, kardiyak hastalıkla uyumlu klinik bulgulardan bir yada bir kaçını gösteren köpeklere yapılan ekokardiyografik muayenede sağ parasternal uzun eksen ve sağ parasternal kısa eksende efüzyonun belirlenmesi ile konuldu. Perikardiyal efüzyonlu ve sağlıklı köpeklerden alınan kan örneklerinde kardiyak belirteçler (NT-proBNP, cTnI, Myo, CK-MB), D-Dimer konsantrasyonları ve koagülasyon profilleri (APTT, PT ve FİB) ölçüldü. Sol ventriküIün 2 boyutlu ve M-mod yöntemiyle yapılan ekokardiyografik muayenesinde, arka perikardiyum ile epikardiyum arasında hem sistol hem de diyastolde ekosuz parlak alan perikardiyal efüzyonu açıkça ortaya koydu. Perikardiyal efüzyonlu grupta D-dimer düzeyleri >10 mg/L (n=6) ve <0.1 mg/L (n=1) arasında saptandı. NT-proBNP düzeyleri <18 pg/ml (n=6) ile 106.8 pg/ml (n=1) arasında belirlendi. cTnI düzeyleri çalışmadaki tüm olgularda serumda tespit edilemeyecek düzeyde küçüktü (<0.1 ng/ml). CK-MB düzeyleri <0.3 ng/ml ve 0.98 ng/ml arasında saptandı. Myoglobin düzeyleri ise <2 ng/ml ile 21.22 ng/ml arasında saptandı. APTT zamanı >75.8 sn (n=2) ile 9 sn arasında saptandı. PT zamanı ise >100 sn (n=2) ile 7.19 sn arasında belirlendi. FİB düzeyleri ise 914.9 mg/dl ile 31.02 mg/dl arasında belirlendi. xv Perikardiyal efüzyonlu ve acil olgu kavramına uyan köpeklerde D-dimer, NT-proBNP, CK- MB, Miyoglobin ve PT düzeylerinin değerlendirilmesinin gerek tanı gerekse sağaltım anlamında yön gösterebileceği öne sürülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3655
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez gözde son düzeltmeler 2.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.