Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3649
Title: BESİN KISITLAMASININ VE AÇLIĞIN GEBE FARELERİN PLASENTALARINDA VE FETUSLARINDA OTOFAJİ VE SİRTUİN BELİRTEÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Authors: Ergin, Kemal
Bostancı, Ayşenur
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Bölümü
Keywords: Açlık, ATG5, Besin Kısıtlaması, LC3/AB, Otofaji, Sirtuin.
Issue Date: 25-Sep-2019
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: BESİN KISITLAMASININ VE AÇLIĞIN GEBE FARELERİN PLASENTALARINDA VE FETUSLARINDA SİRTUİN VE OTOFAJİ BELİRTEÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Bostancı A. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Açlık genel anlamda insanlarda 12 saat ile üç hafta periyotları arasında değişen hiç veya az miktarda yiyecek alınmasıdır. Besin kısıtlaması; tüm besin değerlerinin değiştirilmeden ad libitum diyetinin(günlük gıda alınımı) yüzdesel olarak azaltılması olarak tanımlanır. Otofaji, çeşitli stresli durumlara besin yoksunluğu, oksidatif stres ve DNA hasarı gibi cevaben hücresel homeostazı korumak için uyarıldığı bilinmektedir. Otofajinin düzenlenmesinde Sirt1 ve Sirt2 için çok yönlü rolleri tanımlamıştır. Sirt1, otofajiyi, otofaji genlerinin (Atg) 5, 7 ve 8 ürünleri gibi otofaji indüksiyon ağının temel bileşenlerinin deasetilasyonu yoluyla doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada fareler kontrol, Oruç, S-24, S-48, 1W, 2W, 3W olmak üzere 7 gruba ayrıldı. Gebeliğin 18.5 gününde anneden fetüs ve plasenta alınarak ağırlıkları ve boyları değerlendirildi. Besin kısıtlaması ve açlık uygulanmış farelerin SİRT1, SİRT2, ATG5 ve LC3/AB gibi genlerin organ bazında ve plasenta bölgesel açısından immünohistokimyasal ekspresyon düzeylerine bakıldı. Morfolojik değerlendirme için fetüs ve plasentaların Hematoksilen- Eozin boyamaları yapıldı. Deney sonuçlarına göre besin kısıtlaması ve çeşitli açlık uygulamalarının maternal farelerin fetüs ve plasenta ağılık ve boy ölçümleri arasında anlamlı olarak düşük saptanmıştır. Besin kısıtlaması ve açlık gruplarında immünohistokimyasal sonuçlarına göre plasentada anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak fetüs için organ bazında SIRT-1 belirteci için kalp ve sol ekstremite, ATG-5 belirteci için bağırsak ve LC3/AB belirteci için ise karaciğer dokularında anlamlı bulgular bulunmuştur. Bu çalışmanın deney sonuçları doğrultusunda besin kısıtlaması ve çeşitli açlık grupları ve SIRT-1, ATG-5 ve LC3/AB belirteçleri etkili olmakta ve ekpresyon düzeylerini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Açlık, ATG5, Besin Kısıtlaması, LC3/AB, Otofaji, Sirtuin.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3649
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYSENUR BOSTANCI TEZ.docxProje Dosyası27.81 MBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.