Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3627
Title: ANEMİLİ KÖPEKLERDE PLAZMA LAKTAT KONSANTRASYONUNUN İNCELENMESİ
Authors: Ulutaş, Bülent
Ulutaş, Bülent
Battal, Gizem
Battal, Gizem
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Keywords: Anemi, köpekler, laktat.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: ÖZET ANEMİLİ KÖPEKLERDE PLAZMA LAKTAT KONSANTRASYONUNUN İNCELENMESİ Battal, G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans Programı, Aydın. Birçok klinik durumda, laktat düzeyinin belirlenmesinin önemi vurgulanırken anemik durumlarda aneminin tipi ve şiddetinin plazma laktat konsantrasyonuna etkisi tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu çalışmada anemili köpeklerde aneminin şiddeti ve tipinin plazma laktat konsantrasyonlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada farklı ırk, yaş ve her iki cinsiyetten 36 anemik, 12 sağlıklı, toplam 48 köpek çalışmaya dahil edildi. Anemili köpekler aneminin şiddetine ve tipine göre sınıflandırıldı. Hematolojik değerlendirmeler RBC, HGB, HCT ve MCV ölçümlerini kapsadı. Plazma laktat konsantrasyonları hasta başı analizörü ile kolorimetrik olarak test edildi. Anemili köpeklerde plazma laktat değeri sağlıklı köpeklere göre önemli (p<0,05) düzeyde yüksek bulundu. Şiddetli anemili köpeklerde, plazma laktat değeri, sağlıklı köpeklere göre önemli (p<0,05) düzeyde yüksek belirlendi. Rejeneratif anemili köpeklerin plazma laktat konsantrasyonları, sağlıklı köpeklere göre önemli (p<0,05) düzeyde yüksek belirlenirken, rejeneratif ve nonrejeneratif anemili gruplar arasında plazma laktat değerleri için önemli düzeyde farklılık belirlenmedi. Bu çalışma ile köpeklerde aneminin tip ve şiddetinin plazma laktat konsantrasyonu üzerine etkisinin olabileceği ve bu verilerin gelecekte köpeklerde yapılacak daha geniş kapsamlı araştırmaların yürütülmesi için bir referans olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3627
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GİZEM BATTAL.docx2.85 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.