Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEpikmen, Erkmen Tuğrul-
dc.contributor.authorCamkıranlar, Melis-
dc.date.accessioned2019-09-05T08:38:18Z-
dc.date.available2019-09-05T08:38:18Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-08-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3614-
dc.description.abstractKedi enfeksiyöz peritonitisi (FIP) ilk olarak, Holzworth tarafından 1963 yılında 'kedilerde önemli bir hastalık' olarak tanımlamış ve izleyen yıl içinde bu hastalığı bir klinik patoloji konferansında yayımlamıştır. İlerleyen yıllarda dünya çapında büyük bir yayılım gösteren hastalık; kedi koronavirüs (FCoV)’un sebep olduğu, evcil ve vahşi kedilerde kronik, progresif ve genellikle ölümcül seyreden, karmaşık patogenezi ile fibrinöz-granülomatöz serozitis, granülomatöz-nekrotik flebitis ve birçok organda oluşan granülomatöz yangısal lezyonlarla karekterize önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada; FIPV enfekte 25 adet kedi makroskobik, histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Böylece; FIPV enfeksiyonunun güncel salgınlarında makroskobik, histopatolojik bulguların ortaya konmasının yanı sıra immunohistokimyasal olarak tespit edilen virüsün, lezyonlu doku ve organlarda nasıl bir yayılım, yoğunluk gösterdiği ve hastalığın patogenezinde rol oynayan hücrelerdeki lokalizasyonu araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.sponsorshipAdnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi VTF-19011tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY SAYFASI i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vi ŞEKİLLER DİZİNİ viii RESİMLER DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ xi ÖZET xii ABSTRACT xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Etiyoloji 3 2.1.1. FIPV’nin Ortaya Çıkış Teorileri ve Mutasyonlar 11 2.2. Epizootiyoloji 15 2.3. Patogenez 18 2.4. Bulgular 28 2.4.1. Klinik Bulgular 28 2.4.2. Klinik laboratuvar bulguları 31 2.4.3. Makroskobik Bulgular 32 2.4.4. Histopatolojik Bulgular 35 2.4.5. İmmunohistokimyasal Bulgular 36 2.5. Tanı 37 3. GEREÇ VE YÖNTEM 42 3.1. Gereç 42 3.1.1. Hayvan ve Doku 42 3.2. Yöntem 42 3.2.1. Histopatolojik İnceleme 42 3.2.2. İmmunohistokimyasal İnceleme 43 4. BULGULAR 45 4.1. Nekropsi Bulguları 45 4.1.1. Periton 46 4.1.2. Bağırsak 48 4.1.3. Karaciğer 49 4.1.4. Dalak ve Lenf Yumrusu 50 4.1.5. Böbrek 51 4.1.6. Akciğer 52 4.1.7. Kalp 52 4.1.8. Göz 52 4.2. Histopatolojik Bulgular 52 4.2.1. Periton 52 4.2.2. Bağırsak 54 4.2.3. Karaciğer 58 4.2.4. Dalak ve Lenf Yumrusu 60 4.2.5. Böbrek 60 4.2.6. Akciğer 63 4.2.7. Kalp 64 4.2.8. Göz 64 4.2.9. Beyin ve Beyincik 65 5.1. İmmunohistokimyasal Bulgular 67 5.1.1. Periton 67 5.1.2. Bağırsak 68 5.1.3. Karaciğer 69 5.1.4. Dalak ve Lenf Yumrusu 71 5.1.5. Böbrek 73 5.1.6. Akciğer 74 5.1.7. Kalp 75 5.1.8. Göz 75 5.1.9. Beyin ve Beyincik 76 5. TARTIŞMA 77 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 82 KAYNAKLAR 83 ÖZGEÇMİŞ 110tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHistopatoloji, immunohistokimya, kedi enfeksiyöz peritonitisi, virüstr_TR
dc.titleKEDİ ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİSİ DOĞAL ENFEKSİYONLARINDA PATOLOJİK ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELERtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesitr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melis Camkıranlar Tez 03.09.2019 son.doc71.55 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.