Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3614
Title: KEDİ ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİSİ DOĞAL ENFEKSİYONLARINDA PATOLOJİK ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER
Authors: Epikmen, Erkmen Tuğrul
Camkıranlar, Melis
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Keywords: Histopatoloji, immunohistokimya, kedi enfeksiyöz peritonitisi, virüs
Issue Date: 2019
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kedi enfeksiyöz peritonitisi (FIP) ilk olarak, Holzworth tarafından 1963 yılında 'kedilerde önemli bir hastalık' olarak tanımlamış ve izleyen yıl içinde bu hastalığı bir klinik patoloji konferansında yayımlamıştır. İlerleyen yıllarda dünya çapında büyük bir yayılım gösteren hastalık; kedi koronavirüs (FCoV)’un sebep olduğu, evcil ve vahşi kedilerde kronik, progresif ve genellikle ölümcül seyreden, karmaşık patogenezi ile fibrinöz-granülomatöz serozitis, granülomatöz-nekrotik flebitis ve birçok organda oluşan granülomatöz yangısal lezyonlarla karekterize önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada; FIPV enfekte 25 adet kedi makroskobik, histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Böylece; FIPV enfeksiyonunun güncel salgınlarında makroskobik, histopatolojik bulguların ortaya konmasının yanı sıra immunohistokimyasal olarak tespit edilen virüsün, lezyonlu doku ve organlarda nasıl bir yayılım, yoğunluk gösterdiği ve hastalığın patogenezinde rol oynayan hücrelerdeki lokalizasyonu araştırılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3614
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melis Camkıranlar Tez 03.09.2019 son.doc71.55 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.