Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3589
Title: EGE BÖLGESİNDEKİ KÖPEKLERDE CRYPTOSPORİDİUM spp.’NİN PREVALANSI
Other Titles: PREVALENCE OF CRYPTOSPORIDIUM spp. IN DOGS IN THE AEGEAN REGION
Authors: Ulutaş, Bülent
Öner, Görkem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI (VETERİNER)
Keywords: köpekler, kriptosporidyum, prevelans
Issue Date: 26-Aug-2019
Abstract: Cryptosporidium spp. insanlarda ve hayvanlarda önemli gastrointestinal hastalıklara sebep olabilen protozoal bir parazittir. İnsan dahil birçok memeli, kanatlı ve sürüngende sindirim sistemi epitel hücrelerine lokalize olan bu parazitler özellikle genç ve immun sistemi baskılanmış hayvanlarda enfeksiyona neden olmakta ve zoonotik özelliği ile insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Araştırmanın hayvan materyalini farklı ırk, yaş ve cinsiyette sağlıklı (n=50) ve ishalli (n=150) olmak üzere 200 köpek oluşturdu. Çalışmada kullanılan köpeklerden dışkı örnekleri modifiye Ziehl-Neelsen tekniği ile boyandı ve mikroskopta incelendi. Köpeklerden alınan dışkı örneklerinde Cryptosporidium spp. prevalansı %15,5, sağlıklı ve ishalli köpeklerde Cryptosporium spp. etkenlerinin prevalansının sırasıyla %14 ve %16 olduğu ve gelecekte köpeklerde yapılacak çalışmalara bir referans olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3589
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.