Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3575
Title: Köpekler Özefagoskopik Muayene
Authors: Ural, Kerem
Kandemir, Pelin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü
Keywords: Disfaji skoru, köpekler, özefagoskopi
Issue Date: 2019
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Kandemir P. Köpeklerde Özefagoskopik Muayene, Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın, 76
Abstract: Kliniklere özefagus hastalıkları klinik bulgularına uyumlu köpekler sıklıkla gelmektedir. Bu araştırma ile özefagoskopi yöntemi ile köpeklerde özefagus hastalıklarını teşhis etmenin öneminin gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Küçük Hayvan Kliniği’ne muayene için getirilen köpekler oluşturdu. Hasta grubunda 11 ve kontrol grubunda 10 sağlıklı olmak üzere toplam 21 farklı yaş ve cinsiyetlerde köpek oluşturdu. Endoskopik muayene öncesinde genel anestezi işlemi için köpekler en az 8 saat aç ve susuz bırakılması sağlandı. Genel anestezi işleminden sonra köpekler sol lateral pozisyonda yatırıldı ve ağzına padan takıldı. Daha sonra endoskopun ucu ağız boşluğundan farenks ve servikal özefagusa doğru yavaşça ilerletilerek özefagus lümenine yerleştirildi. Servikal özefagusta ilerlemeden önce, lümen açıkça görüntülenene kadar hava verildi. Endoskobun ucu yavaşça ilerletilerek mid özefagus ve daha sonra distal özefagus görüldü. Sıfır ile dört arasında puantaj yapılarak disfaji skorlaması kullanıldı. Bu disfaji skorlamasına göre 2 olgumuz skor 4, yine 2 olgumuzda skor 3, 3 olgumuzda skor 2, 4 olgumuzda skor 1 bulundu. Sağlıklı köpeklerde disfaji skorlarına ait ortalama (±standart sapma) değerleri 0 ± 0 iken hastalıklı köpeklerde 2.18 (±1.18) olarak saptandı (p˂ 0.001). Sonuç olarak gastrointestinal bulgularla kliniğe getirilen ve disfaji skorları saptanan köpeklerde özefagoskopik muayenenin önemli olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3575
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pelin kandemir bitmiş tez.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.