Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3561
Title: RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSERDE HYPERICUM PERFORATUM EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİF ETKİSİ
Authors: Akar, Ferda
Avcıoğlu, Merve
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji
Keywords: antioksidan, gastrik ülser, Hypericum perforatum, indometazin, oksidan
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: ÖZET RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSERDE HYPERICUM PERFORATUM EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİF ETKİSİ Avcıoğlu M. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2019. Sarı kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L., halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan geleneksel bir bitkidir. Hypericum perforatum ekstraktının antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuvar, antidepresan, yara iyileştirici ve antiülseratif etkileri bulunmaktadır. İndometazin, nonsteroidal antiinflamatuvar bir ilaç olup mide dokusunda oksidatif hasara yol açabilir. Bu amaçla indometazin ile indüklenmiş mide ülseri modelinde Hypericum perforatum ekstraktının koruyucu etkinliği araştırıldı. Çalışma kapsamında 60 adet Wistar albino erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar kontrol, indometazin, Hypericum perforatum, indometazin + Hypericum perforatum 10, 25 ve 50 mg/kg olacak şekilde 6 gruba ayrıldı (n=10). Gastik ülser 25 mg/kg indometazin ile indüklendi ve farklı dozlarda (10, 25 ve 50 mg/kg) Hypericum perforatum ekstraktının koruyucu etkinlik düzeyi araştırıldı. Mide dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyesi analiz edildi. Hypericum perforatum 50 mg/kg dozunda SOD ve CAT seviyesinin arttığı, aynı dozda GSH ve MDA seviyesinin azaldığı görüldü. Sonuç olarak, Hypericum perforatum ekstratının oksidan ve antioksidan parametreler üzerine bir etkisi tespit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3561
Appears in Collections:Yüksek Lisans
Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.