Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3539
Title: ATLARDA RHODOCOCCUS EQUI VARLIĞININ PCR İLE ARAŞTIRILMASI VE ANTİMİKROBİYEL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Authors: KIRKAN, PROF. DR. ŞÜKRÜ
ORAL, ELİF OYA
10242647
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Keywords: Tay Pnömonisi, Rhodococcus equi, PCR, vapA, Antimikrobiyel Duyarlılık
Issue Date: 26-Mar-2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Citation: ATLARDA RHODOCOCCUS EQUI VARLIĞININ PCR İLE ARAŞTIRILMASI VE ANTİMİKROBİYEL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Abstract: Rhodococcus equi hem çeşitli hayvan türlerinde hem de insanlarda; pulmoner ve ekstrapulmoner piyogranulomatöz enfeksiyon oluşturabilen ve toprakta bulunan patojen bir bakteridir. Veteriner hekimlikte önemini genç tayların hastalığa özellikle duyarlı olması ve Rhodococcus equi pnömonisinin tanı, koruma ve tedavi yöntemlerinin istenilen düzeyde geliştirilememiş olması nedeniyle oluşturduğu ekonomik kayıplardan almaktadır. Çalışmamızda, 0-5 aylık 90 taydan alınan nazal svap numunelerinde Rhodococcus equi etkeni varlığının hem bakteriyolojik hem moleküler olarak araştırılması ve Rhodococcus equi izolatlarının antimikrobiyel duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklerin 10 (%11,1)’undan otomatize identifikasyon sistemi ile Rhodococcus equi identifiye edilmiştir. İzolatlar 16S rRNA PCR ile moleküler olarak doğrulanmıştır. Araştırmamızda identifiye edilen 10 Rhodococcus equi izolatının 2 (%20)’sinde vapA geni varlığı ortaya çıkarılmıştır. Rhodococcus equi izolatlarına yapılan antibiyogram testi sonucunda, 10 Rhodococcus equi izolatının 4 (%40)’ünün 11 antibiyotiğe çoklu direnç gösterdiği tespit edilmiştir. At yetiştirme çiftliklerinde kontrol amaçlı ultrasonografık taramalar sonrası uygulanan antibiyotik tedavileri sonucu, makrolid ve rifampin dirençli Rhodococcus equi suşlarının dünya genelinde görülme sıklığı artmaktadır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, makrolid ve rifampin dirençli Rhodococcus equi suşlarının varlığını bir kere daha ortaya koymuştur. Araştırmamız sonucunda, antibiyotik dirençli Rhodococcus equi suşlarının oluşturduğu tehdide karşı, uygulanması kolay, maaliyeti düşük ve tanı değeri yüksek yeni metotların geliştirilmesi, dirençlilikle ilgili gen ekspresyonlarının daha iyi anlaşılması, dirençli suşların spesifik antijenik özelliklerin belirlenmesi ve hastalıktan korunmada etkili immunizasyon tekniklerinin geliştirilmesi önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3539
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oya tez son.docxTEZ METNİ2.86 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.