Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/353
Title: Tralleis kazılarında bulunan Roma İmparatorluk dönemi Sikkeleri
Other Titles: The Coins of the Roman Imperial period from the Tralleis excavations
Authors: Dinç, Rafet
Türkmen, Hadiye
Keywords: Roma
Tralleis
Sikke
Birim
Darphane
Roman
Coin
Denomination
Mint
Issue Date: 1-Jan-2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: rgive ve Tralliler tarafindan Dor göçleri sonrasında kurulmuş olan Tralleis Antik Kenti, ilk kez Seleukoslar egemenliği döneminde bazı bronz sikkeler basmıştır. Kentte Roma İmparatorluk Dönemi darpları ise Augustus Döneminde başlamış ve Gallienus Dönemine kadar kesintisiz devam etmiştir. Bu çalışma kapsamında, Tralleis arkeolojik kazı çalışmaları sırasında tespit edilen Roma İmparatorluk dönemine ait kırk adet sikke; ön, arka yüz yazı ve tasvirleri açısından incelenmiştir. Ayrıca sikkelerin birimleri ve basıldıkları darphanelerin karakteristik özellikleri de belirtilmiştir. Ekonomideki rolünün yam sıra, özünde politik mesajlar içeren sikkeler, Tralleis Kazıları'nda bulunanlarda da izlendiği üzere hem yazı hem de tasvir ile propaganda yürütmeye yarayan bir araç olarak kullanım görmüşlerdir. Dolayısıyla yazı ve tasvirler, merkezi basımlarda imparatorluğun ideolojisine; yerel basımlarda ise kentin kültürel kimliğine uygun olarak seçilmişlerdir. Değerlendirilmesi yapılan bu sikkeler doğrultusunda Tralleis Kenti'nin siyasi yapısı, kültürel karakteri ve birikimi incelenmiştir. fter the Dor Immigration, the ancient city of Tralleis was established by the Argives and Thracians (Tralli). It first began striking bronze coins in the Seleucid Period. Its most regular production of coins occured from the time of the Roman Emperor Augustus to the time of Gallienus. This work concentrates on forty coins belonging to the Roman Period which were found during the current excavation of Tralleis. The legends and features expressing both local and Roman culture, politics, and ideology on the coins' reverse and obverse faces were evaluated in detail. Also, from mis inspection of the coins, the special characteristics of each mint were determined and each individual coin was denominated.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50395815&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/353
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.