Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3520
Title: Köpeklerde burun boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Other Titles: Isolation and antibiotic susceptibility of Pseudomonas aeruginosa from nasal cavity in dogs
Authors: Erbaş, Göksel
Zeyrek, Seyfullah
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Köpek, Pseudomonas aeruginosa, burun boşluğu, antibiyotik duyarlılık
Issue Date: 24-Jan-2019
Abstract: Pseudomonas aeruginosa inatçı bir patojendir ve antibiyotik dirençliliği nedeniyle de mücadelesi zordur. Araştırmamızda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan özel bir Veteriner kliniğine 2017 yılı Ekim - Kasım - Aralık aylarında gelen köpeklerin burun boşluğundan alınan 100 adet sürüntü örneği Pseudomonas aeruginosa yönünden incelenmiştir. Örnekler alındıktan sonra soğuk zincir altında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Rutin Teşhis laboratuarına getirilmişlerdir. Yapılan testler neticesinde 11 adet Pseudomonas aureginosa izole ve identifiye edilmiş ve bakterilere Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılık testleri yapılmıştır. İzole ve identifiye edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda 11 adet suşun tamamı Amoksisilin klavulonik asit (%100), Ampisilin/sulbaktam (%100), İmipemen (%100), Kloksasilin (%100) ve Penisilin/Novobiosin (%100) etken maddelerine dirençli olarak tespit edilmiştir. Elde edilen izolatlardan 7’si ise Kanamisin/Cephaleksin’e dirençli (%64), 4’ü ise duyarlı (%36) olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 5 izolat Oksitetrasiklin’e orta düzey duyarlı (%45), 6 izolat ise duyarlı (%55) olarak belirlenmiştir. Çalışmada izole ve identifiye edilen 11 bakterinin tümü (%100) ise Enrofloksasin ve Gentamisin etken maddesine karşı duyarlı olarak rapor edilmiştir. Köpeklerde solunum yolunu etkileyen bakteriyel hastalıklarda etkenin identifikasyonu ve doğru antibiyotik seçimi oldukça önemlidir. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere P. aureginosa antibiyotik dirençliği açısından oldukça etkili bir bakteridir. Bu bakterinin görüldüğü durumlarda ise tam olarak duyarlı olduğu için yalnızca Enrofloksasin ve/veya Gentamisin etken maddeleri tavsiye edilmektedir
URI: http://hdl.handle.net/11607/3520
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seyfullah ZEYREK YÜKSEK LİSANS TEZİ.pdfTez860.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.