Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3510
Title: Düşük Tehdidi Nedeni İle Hastanede Yatan Kadınların Deneyimleri Ve Bakım Gereksinimleri
Authors: Zekiye, Karaçam
Bahar, Boyacı
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Gebelik, düşük tehdidi, deneyim, gereksinim, ebelik, bakım
Issue Date: 2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: ÖZET DÜŞÜK TEHDİDİ NEDENİ İLE HASTANEDE YATAN KADINLARIN DENEYİMLERİ VE BAKIM GEREKSİNİMLERİ Boyacı B. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Düşük Tehdidi ile Hastanede Yatan Kadınların Deneyim ve Bakım Gereksinimleri. Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2018. Araştırma betimsel tarama modelinde kalitatif bir araştırma olarak yapılmıştır. Bu çalışma Eylül 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında Aydın İli Söke İlçesi’nde bulunan Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ve Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastanesine başvuran 18 düşük tehdidi yaşayan kadın ile yapılmıştır. Veriler toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Düşük tehdidi olan kadınların daha çok ağrı (n=16/18), kanama (n=5/18), endişe (n=3/18) korku (n=4/18), panik (n=3/18), üzüntü (n=7/18), kayıp korkusu (n=3/18), şaşkınlık (n=2/18), duygu durum değişikliği (n=2/18), hastaneye başvurma (n=6/18), ilgi görme (n=4/18), muayene olma (n=5/18) ve hastaneye yatış isteği (n=2/18) ve hastaneye yatmayı istememe (n=1/18) deneyimlerini yaşadıkları saptanmıştır. Bu gebelerin gereksinimlerinin ise yatak istirahati (n=3/18) beslenme (n=2/18), ilgi görme (n=6/18), eş ve anne desteği (n=5/18), doktor ile görüşme (n=4/18), tıbbi yardım (n=3/18), durumuna ve tedaviye ilişkin bilgi (n=5/18) ve duygusal destek (n=4/18) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, düşük tehdidi ile hastanede yatan gebelerin fizyolojik ve psikososyal nitelikli birçok deneyim yaşadıkları ve bakım gereksinimlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bakım hizmetlerinin planlanması ve sunumunda kadınların gebelikleri ile ilgili problemi fark ettiklerinde, tanılama ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları deneyim ve bakım gereksinimlerinin dikkate alınması ile bakım kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3510
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Düşük Tehdidi Nedeni İle Hastanede Yatan Kadınların Deneyimleri Ve Bakım Gereksinimleri.docx1.65 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.