Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3507
Title: GASTRİK HASTALIKLI KÖPEKLERDE GASTROSKOPİNİN DİAGNOSTİK VE TERAPÖTİK ROLÜNÜN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Ulutaş, Bülent
Egeden, Evrim
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Gastrik hastalıklar, gastroskopi, histopatoloji, köpek
Issue Date: 17-Dec-2018
Abstract: Köpeklerde gastrointestinal hastalıkların klinik tanı ve tedavileri oldukça zordur. Rutin olarak kullanılan anamnez, muayene, radyografi gibi klinik yöntemler bazen tanı konulması için yeterli olamamaktadır. Çalışmada gastrointestinal hastalık şikayeti ile gelen hayvanlarda veteriner hekimlikte sıkça kullanılamayan endoskopik inspeksiyon ve histopatolojik muayenenin değerlendirilerek, röntgen, kan analizleri ve klinik muayeneye nazaran bir üstünlük elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gastrointestinal sistem sıkıntılarıyla gelen 25 köpek değerlendirildi, hayvanların anemnez, kan tablosu, radyografik değerlendirilmeleri, endoskopik muayeneleri yapıldı ve biyopsiler alındı. Gastrointestinal hastalıkların tanısı için anamnez, radyografi veya kan değerlerinin incelenmesinden çok, endoskopi ve histopatolojik değerlendirmenin daha yararlı olduğu, fakat endoskopi ve histopatolojinin ilişkilerin zayıf olduğu ortaya konuldu. Endoskopide deneyimli personelin yönergeleri düzgün olarak takip edip bulguları skorlaması gerektiği ve histopatolojik olarak değerlendirme için her bir alandan en az 2-4 örnek alınıp uygun şekilde fikse edilip gönderilmesi gerektiği saptanmıştır. Yine bazı hastalıkların saptanması için radyografi, kan testleri, endoskopi yeterli olamadığı ve ileri görüntüleme tekniklerinin kullanılması gerektiği düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3507
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EVRİM EGEDEN.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.