Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3506
Title: KUZULARDA NEONATAL DÖNEMDE BAZI AKUT FAZ PROTEİNLERİNİN SERUM KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ
Authors: Ulutaş, Bülent
Ay, Erhan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kuzu,neonatal dönem, akut faz protein
Issue Date: 17-Dec-2018
Abstract: Doğumdan sonraki 28 günlük süreyi kapsayan neonatal dönem, yavrunun ekstrauterin hayata adaptasyon periyotu olarak da tanımlanmaktadır. Yangı ve stres durumunda kandaki düzeyleri artan pozitif Akuf Faz Protein (AFP)’lerin konsantrasyonları sağlıklı ve çeşitli hastalıklı koyunlarda bildirilmesine karşın, neonatal periyottaki kuzularda düzeyleri bilinmemektedir. Bu çalışmada, sağlıklı kuzularda neonatal periyot boyunca pozitif AFP’lerden Serum Amyloid A (SAA), Haptoglobin (Hp), Seruloplazmin (Cp) ve Fibrinojen (Fb) düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmanın hayvan materyalini gebelikleri boyunca takip edilen 10 adet aynı ırk ve yaştaki sağlıklı koyundan doğan 10 adet kuzu oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen yenidoğan kuzuların günlük klinik muayeneleri yapılırken, kan örnekleri araştırmanın 0, 1, 3, 7, 14, 21 ve 28. günlerinde alındı. Kuzularda, neonatal dönem boyunca serum SAA, Cp ve plazma Fb düzeylerinde anlamlı değişiklikler belirlenirken serum Hp konsantrasyonunda anlamlı bir farklılık bulunmadı. Serum SAA konsantrasyonu, doğumdan sonraki 1. gün diğer örneklem günlerine göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Kuzularda serum Cp ve plazma Fb konsantrasyonlarının doğumdan sonraki 2 ve 3. haftalar arası diğer günlere göre yüksek seyrettiği saptandı. Sonuç olarak; sözü geçen AFP’lerin neonatal kuzularda hastalıkların erken belirteci olarak kullanılması sırasında, bu proteinlerin neonatal dönemdeki fizyolojik değişimlerinin dikkate alınması gerektiği ve elde edilen tüm verilerin gelecekte yapılacak çalışmalarda referans olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3506
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ERHAN AY - Yüksek Lisans Tezi.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.