Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3500
Title: SARKOPTİK UYUZLU KÖPEKLERDE SERUM 25 HİDROKSİ VİTAMİN D3 DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: Ural, Kerem
Yener, Oğuz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü
Keywords: D vitamini, 25 Hidroksi vitamin D3, sarkoptik uyuz, köpek.
Issue Date: 2018
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversite, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde bir vitaminden çok, pre-hormon olduğu belirlenmiş olan D vitamininin sarkoptik uyuzlu köpeklerdeki etkisi ile ilgili bilgilerin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, farklı özellikteki sarkoptik uyuzlu köpeklerde 25 hidroksi vitamin D3 düzeylerinin ölçülmesi ve böylelikle hastalık aktivitesi ile olan ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı. Bu bağlamda araştırmanın kapsamında, “I. Sarkoptik Uyuzlu Köpekler” ve “II. Hiçbir Hastalık Belirlenemeyen Sağlıklı Köpekler” olmak üzere iki grup ele alındı. Araştırmaya dâhil edilen köpeklerin her birinin Vena cephalica antebrachii’sinden antikoagülansız serum tüplerine 2 ml kan örneği alınarak santrifüje tabi tutulmuş, ardından radyoimmünoassay yöntemi ile bu örneklerdeki 25 hidroksi vitamin D3 düzeyleri belirlendi. Elde edilen parametrelerin hesaplanması ve karşılaştırılmasında uygun istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada, sarkoptik uyuzu olan köpekler ve sağlıklı köpeklerde 25(OH) D3 seviyelerine ait ortalama ± standart sapma değerleri sırası ile 30,72 ± 3,52 ve 79,93 ± 5,76 ng/ml olarak saptandı. Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre sarkoptik uyuzla enfekte köpeklerdeki D vitamini seviyelerinin ölçülmesinin ve gerekli takviyelerin sağaltıma eşlik ettirilmesinin fayda sağlayacağı söylenebilinir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3500
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuz Yener Yüksek Lisans Tezi.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.