Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3487
Title: Farklı yöntemlerle elde edilmiş sarımsak (Allium sativum L.)ekstraktlarının antimutagenik etkilerinin araştırılması
Other Titles: The antimutagenic activity of the garlic which preapared by different methods
Authors: Çelik, Tülay Aşkın
Sermenli, Mehmet Hakan
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Sarımsak
Vicia faba L
Hidrojen Peroksit
antimutagenik etki
kromozomal hasar
Garlic
Vicia faba L
Hydrogen Peroxide
antimutagenic effect
chromosomal aberration
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Denemede farklı yöntemlerle elde edilen sarımsak ekstraktların Hidrojen Peroksid’in (H2O2) olusturdugu mutagenik etkiye karsı, antimutagenik etkinligi arastırılmıstır. Bu amaçla 6 farklı sarımsak ekstraktı (taze sarımsak, taze kaynatılmıs, mikrodalga fırında ısıtılmıs, toz halde, kaynatılarak toz halde ve çift santrifüjlü sarımsak ekstraktı), pozitif kontrol olarak Hidrojen Peroksit (H2O2) ve negatif kontrol olarak da bir gece bekletilmis çesme suyu kullanılmıstır. Deney materyali olarak kullanılan bakla (Vicia faba L) tohumları, mutagen uygulamasından sonra sarımsaklardan sulu ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan farklı konsantrasyonlardaki (0,025 ml/ml ve 0,25 ml/ml) farklı sarımsak ekstrakları ile muamele edilmistir. Hidrojen Peroksit (H2O2) muamelesi sonucunda hücre bölünme oranında meydana gelen azalmanın sarımsak ekstraktı uygulamaları ile artıs gösterdigi ve kromozomal hasar sıklıgının, farklı yöntemlerle elde edilen sarımsak ekstraktları uygulamasına baglı olarak degistigi ortaya çıkmıstır. Uygulama grupları içerisinde taze ve toz halde sarımsak ekstraktı uygulamalarının, diger uygulama gruplarına göre nispeten daha etkili oldugu, ısıtma islemi uygulanan gruplarda ise bu etkinin çok belirgin olmadıgı görülmüstür. Uygulanan her iki konsantrasyon karsılastırıldıgında ise bu degisimlerin, konsantrasyona bagımlı olmaktan ziyade uygulama sekli ile iliskili oldugu bulunmustur.
In this study, the anti-mutagenic activity of the garlic extracts which prepared by different methods was investigated against the mutagenic effects of Hydrogen peroxide (H2O2). For this purpose, six different garlic extract were used. Hydrogen peroxide (H2O2) was used as positive control and one night aged tap water was used as negative control in this study. For this purpose, broad bean (Vicia faba L) seeds which were used as experiment material were treated with different aqueous garlic extracts in different concentrations (0.025ml/ml and 0.25ml/ml) after than mutagen treatment. Garlic extract treatments increased the dividing cell rate (mitotic index), which has been decreased after than Hydrogen peroxide (H2O2) treatment. Chromosomal aberration frequency was changed depending on garlic treatments. Fresh garlic extract and garlic powder extract treatments were more effective than the other garlic extracts. It was found that heated garlic extracts showed slight effects on mitotic index and chromosomal aberrations. When the two treatment concentrations of garlic extracts compared, it was found that these changes were more related with the application method than the treatment concentrations.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3487
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET HAKAN SERMENLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ.pdfYüksek Lisans2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.