Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3484
Title: Sığırların serumlarındaki bazı element düzeyleri üzerine mevsimsel değişimlerin etkisi
Other Titles: The effects of seasonal variations on concentrations of some minerals in serum of cattle
Authors: Bildik, Ayşegül
Fidan, Halit
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Sıgır
Mevsim
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Çinko
Bakır
Demir
Cattle
Season
Calcium
Phosphorus
Magnesium
Zinc
Copper
Iron
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada sağlıklı sığırlarda kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko, bakır ve demir konsantrasyonlarının mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Çalışmada 3-6 yaşlarında kırk ( 40 ) Doğu Anadolu Kırmızısı ( DAK ) sağlıklı sığır kullanılmıştır. Serum örneklerinin her biri mayıs, haziran, kasım ve eylül aylarında olmak üzere dört periyotta toplanmıştır. lkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimine göre sırasıyla serum Ca düzeyleri 1,79 mmol/l, 2,14 mmol/l, 2,25 mmol/l ve 2,32 mmol/l; serum fosfor konsantrasyonu 1,72 mmol/l, 1,04 mmol/l, 1,66 mmol/l ve 1,55 mmol/l; serum Mg konsantrasyonu, 0,99 mmol/l, 1,11 mmol/l, 1,72 mmol/l ve 0,91 mmol/l; serum çinko konsantrasyonu sırasıyla 16,09 µmol/l, 14,59 µmol/l, 16,98 µmol/l ve 8,39 µmol/l; serum bakır düzeyleri ise sırasıyla 10,51 µmol/l, 13,82 µmol/l, 9,04 µmol/l ve 29,81 µmol/l; serum demir konsantrasyonu ise sırasıyla 24,64 µmol/l, 18,58 µmol/l, 23,02 µmol/l ve 19,80 µmol/l olarak bulunmuştur. Serum Ca seviyesi ilkbaharda, P seviyesi ise yaz mevsiminde diğer mevsimlere göre istatistiki bakımdan anlamlı olarak düşük (p<0.001) bulunmuştur. Serum Mg seviyesi de her mevsim değişiklik göstermiştir (p<0.001). Serum Cu seviyesi ise diğer mevsimlere göre kışın oldukça yüksek (p<0.001), Zn ise düşük olarak saptanmıştır. Dört mevsim serum demir düzeyleri arasındaki fark istatistiki açıdan önemli (p<0.001) bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda, sığırlarda kan serumu mineral madde konsantrasyonları üzerine mevsimlerin, iklim koşullarının ve jeolojik yapının göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasının gerektiği kanısına varılmıştır.
The aim of this study was to investigate the possible effects of seasonal variations on the calcium, phosphorus, magnesium, zinc, copper, and iron concentrations in cattle. Serum samples were collected four times a year at each season: May, August, November and February. In spring, summer, autumn and winter seasons, the average serum calcium concentrations were respectively 1,79 mmol/l, 2,14 mmol/l, 2,25 mmol/l and 2,32 mmol/l; the average serum phosphorus concentrations were respectively 1,72 mmol/l, 1,04 mmol/l, 1,66 mmol/l and 1,55 mmol/l; the average serum magnesium concentrations were respectively 0,99 mmol/l, 1,11 mmol/l, 1,72 mmol/l and 0,91 mmol/l; the average serum zinc concentrations were respectively 16,090 µmol/l, 14,59 µmol/l, 16,98 µmol/l and 8,39 µmol/l; the average serum copper concentrations were respectively 10,51 µmol/l, 13,82 µmol/l, 9,04 µmol/l ve 29,81 µmol/l; the average serum iron concentrations were respectively 24,64 µmol/l, 18,58 µmol/l, 23,02 µmol/l ve 19,80 µmol/l. Serum calcium concentrations in spring and serum phosphorus concentrations in summer were found lower than other seasons (p<0,001). Magnesium and iron concentrations in serum varied with seasonal variations (p<0,001). Mean copper concentrations in winter were detected higher than spring, summer and autumn. On the other hand, serum zinc concentrations in winter were found lower than other seasons. These differences were statistically significant. We suggest that seasonal and physiologic variations must be taken into consideration for the correct inter pretation of serum elemental status in cattle. We recommend that samples be taken from various species of animals at different times of the year and in different physiologic statues so that proper reference values are obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3484
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halit_Fidan_tez.pdfYüksek Lisans333.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.