Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3478
Title: Etlik piliçlerin performans ve bazı kan parametre değerleri üzerine farklı düzeylerde balık yağı içeren yemlerin etkisi
Other Titles: The effect of feeds containing different levels of fish oil on some blood parameters and performance values of broilers
Authors: Özdoğan, Mürsel
Alparslan, Gülçin
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı
Keywords: Etlik piliç
balık yağı
performans
kan parametreleri
Broiler
fish oil
performance
blood parameters
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, etlik piliçlerin performans ve bazı kan parametre değerleri üzerine balık yağı içermeyen ve iki farklı düzeyde (% 2 ve 4) balık yağı içeren yemlerin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Denemede günlük 270 adet Ross 308 etlik civciv kullanılmıştır. Civcivler her birinde üç alt grup bulunan biri kontrol, ikisi deneme olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Denemede kullanılan başlatma, bitirme ve kesim öncesi yemleri kontrol grubu için ayçiçek yağı, deneme grupları için balık yağı kullanılarak hazırlanmıştır. Deneme 42 gün sürdürülmüştür. Canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı değerleri bakımından başlatma döneminde (P<0.05), yem tüketimi değerleri bakımından kesim öncesi dönemde (P<0.01) ve yemden yararlanma oram değerleri bakımından bitirme ve kesim öncesi dönemde (P<0.05) deneme grupları arası farklılıklar önemli bulunmuştur. Ölüm oram açısından gruplar arasında farklılık saptanmamıştır. Kan parametrelerinden HDL değeri dişilerde, AST değeri ise erkeklerde kontrol grubuna göre % 4 balık yağı içeren grupta daha yüksek (P<0.01) bulunmuştur. Trigliserid, kolesterol ve LDL değerleri erkek ve dişi hayvanlarda gruplar arasında farklılık göstermemiştir.
This study is aimed to investigate the effects of feed without fish oil and feed with 2 % and 4 % fish oil on the performance and some blood parameters of broilers. 270 Ross 308 chicks were been daily used in this experiment. Chicks were divided into 3 groups; one control group and two experimental groups. The starter, finisher and before slaughtering feed which were used in the experiment were prepared by adding sunflower oil to the control group and adding fish oil to the experimental groups. The experiment lasted for 42 days. It was found that the differences among the groups were significant regarding the live weight and live weight gain in the starter period (p<0.05), regarding feed consumption before slaughtering period (p<0.01) and regarding feed conversion ratio in the finisher period and before slaughtering period. It was concluded that there was no difference in mortality. It was found that HDL from blood parameters in females, AST in males were higher in the group including 4 % fish oil compared to the control group (p<0.01). No difference in trigliserit, cholestrol and LDL levels was found in the groups between the male and female animals.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3478
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gulcin_alparslan_tez.docYüksek Lisans776.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.