Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3477
Title: Bazı erkek incir çeşitlerinin RAPD belirteçleri ile tanımlanması
Other Titles: Identification of some male fig cultivars with RAPD markers
Authors: Dalkılıç, Zeynel
Mestav, Osman
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Ficus carica caprificus
RAPD
Benzerlik matriksi
Dendrogram
Similarity matrix
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Abstract: Bu çalışmanın materyalini Aydın ilinden seçilen 23 adet erkek incir (Ficus carica caprificus) çeşidi ve klonları oluşturmuştur. PCR tabanlı RAPD yöntemi ile toplam 30 adet 10 baz dizilimli primer test edilmiştir. Büyüklükleri 250 - 3500 bp arasında değişen toplam 195 adet bant elde edilmiştir. Bu bantlardan 51 adedi polimorfizm gösterirken, 144 adet bant monomorfizm göstermiştir. Çalışmada 'Şeytan- 1', 'Yanako-1' ve 'Yanako-2' klonları arasında polimorfizm bulunmuştur. Çeşitlerin bant desenine göre çıkartılan dendrogramında (soy ağacı) bireyler iki grupta toplanmışlardır. Çalışılan çeşitler arasında en yüksek benzerlik (%92.6) 'Şeytan- 1' ile 'Şeytan-2' arasında çıkmıştır. En düşük benzerlik ise (%62.2) 'Yanako-272' ile 'Karaerkek' çeşitleri arasında çıkmıştır.
Identification of Some Male Fig Cultivars with RAPD Markers Twenty three male fig (Ficus carica caprificus) cultivars and clones selected at Aydın province were the plant materials for this research. Total of 30 (10-mer) primers were tested with PCR-based RAPD technique. The total number of bands obtained was 195 whose molecular weight changed between 250 - 3500 bp. While polymorphism was seen 51 of these bands, 144 of which were monomophic. The polymorphism was observed among the clones of 'Şeytan-1', 'Yanako-1', and 'Yanako-2'. The dendrogram constructed according to the band patterns of the cultivars and their clones. Among the studied genotypes, the highest similarity percentage (92.6%) was between 'Şeytan-1' and 'Şeytan-2'. The lowest similarity value was 62.2% of 'Yanako-272' and 'Karaerkek' cultivars.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3477
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ_Öz_Abs_İçindekiler_Liste_Özgeçmiş.doc48.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEZ_Metin.docYüksek Lisans Tezi1.62 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.