Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3471
Title: Aspergillus flavus HBF34'ün glukoamilaz üretimi, saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Production, partial purification and kinetics properties of glucoamylase from Aspergillus flavus HBF34
Authors: Metin, Kubilay
Arat, Öznur
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Aspergillus flavus
amilaz
saflastırma
karakterizasyon/ Aspergillus flavus
amylase
purification
characterization
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Aspergillus flavus HBF34 susu tarafından fermentasyon ortamında üretilen GA (Glukoamilaz) nisasta afinite kromatografi teknigi ile saflastırıldı. Saflastırılan GA’nın optimum pH ve sıcaklıgı ile stabiliteleri saptandı. GA’nın farklı substratlar için Km ve Vmax degerleri ve substrat spesifiteleri bulundu. GA aktivitesi üzerine metal iyonları, inhibitörler, denatürantlar ve tuz tolerans testi uygulandı. GA’nın ham nisasta adsorbsiyonu saptandı. _nce tabaka kromatografisi ile amilazın tanımlanması yapıldı. Ayrıca PAGE, SDS-PAGE ve zimografi ile enzimin kaç adet oldugunu ve molekül agırlıkları saptandı. Bulunan sonuçlar ilgili literatürlerle karsılastırılarak GA’nın sahip oldugu birçok üstünlüklerden dolayı endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecegi sonucuna varıldı.
GA starch produced by Aspergillus flavus HBF34 strain in fermentation medium was purified by affinity chromatography technique. Optimal pH and temperature of purified GA as well as its stability were determined. Km and Vmax values of GA for different substrates and its substrate specificity were estimated. Metal ions, inhibitors, denaturants and salt tolerance test were applied on the activity of GA. Raw starch adsorption of GA was determined. Identification of the amylase was carried out by thin layer chromatography. In addition, number of enzymes and their molecular weight were identified using PAGE, SDS-PAGE and zymography. By comparing with the related literature, the results gained have suggested that GA could be used in the industrial applications due to the features of GA.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3471
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdfYüksek Lisans5.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.