Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3469
Title: Hindilerde bordetella avium antikorlarının enzyme-linked immunosorbent assay, mikroaglutinasyon ve lam aglutinasyon testleri ile belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative study on detection of B. avium antibodies in turkeys by enzyme-linked immunosorbent assay, microagglutination and serum plate agglutination tests
Authors: Türkyılmaz, Süheyla
Hazımoğlu, B. Şebnur
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Keywords: B. avium
Enzyme-Linked Iimmunosorbent Assay
Lam Aglutinasyon Testi
Mikroaglutinasyon Testi
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
Microagglutination Test
Plate Agglutination Test
Issue Date: 2007
Publisher: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amaçları solunum sistemi hastalığı semptomu bulunan hindilerden B. avium'a maruz kalmış olanların serolojik olarak saptanması için lam aglutinasyon (LAT), mikroaglutinasyon (MAT) test antijenlerinin hazırlanması ve bu testlerin duyarlılıklarının ticari enzimle işaretli immun deneyi (ELISA) ile karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın materyalini oluşturan tüm serum örnekleri İzmir İl'i ve çevresinde bulunan, solunum sistemi problemi gösteren 900 ticari hindiden alınan kan serum örnekleri oluşturmaktadır. Seroprevalens ELISA, LAT ve MAT için sırasıyla % 21,6, % 13,8 ve % 12,1 olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak, LAT ve MAT'leri ile ELISA arasındaki farkın önemli olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, İzmir İli'nde ticari hindi işletmelerinde B. avium antikorlarının seroprevalensi yüksek olarak belirlenmiştir. B. avium antikorlarının taranmasında en duyarlı testin ELISA olmasına karşın; LAT ve MAT'lerinin de bu amaçla kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bu proje Türkiye Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir (TÜBİTAK Proje No: 106 O 268).
The aims of this study were to develop a serum plate agglutination test (LAT) antigen and microagglutination (MAT) test antigen for the serologic detection of turkeys that have been exposed to B. avium from with respiratory disease symptom and to compare sensitivity of commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with these tests. All serum samples were collected from commercial turkey enterprises in İzmir, samples from 900 turkeys with symptoms of respiratory disease constituted the material of this study. The seroprevalence was determined as 21.6 %, 13.8 %, 12.1 % for ELISA, LAT, and MAT tests, respectively. The results showed that the difference of ELISA with LAT and MAT tests was statistically significant (P<0.001). Consequently, our study showed that the seroprevalence of B. avium antibodies were found as high in commercial turkey enterprises in İzmir. Although ELISA was defined as the most sensitive test for screening of B. avium antibodies with this study, LAT and MAT?s could also be used for this purpose. This project was supported by the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK Project Number: 106 O 268).
URI: http://hdl.handle.net/11607/3469
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BORDETELLA_TEZ tamami.pdfYüksek Lisans707.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.