Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3459
Title: Yer fıstıgında (Arachis hypogaea l.) farklı ekim zamanlarının verim ve verim unsurlarına etkilerinin saptanması
Other Titles: The effect of different planting date on yield and yield component in peanut
Authors: Kaynak, Mustafa Ali
Canavar, Öner
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Yerfıstığı
Ekim Zamanı
Verim ve Verim Komponentleri
Peanut
Planting date
Yield and Yield component
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü deneme arazisinde 4 yerfıstığı çeşidi, 4 farklı zamanda ekim yapılarak, ekim zamanının verimi etkileyen bazı morfolojik ve agronomik özelliklere etkisini belirlemek amacıyla, Aydın iline uygun ekim zamanının ve çeşidi tespit etmek için yapılan bu çalışma, bölünmüş parseller deneme deseni ile üç tekrarlamalı olarak 2004 ve 2005 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada, çıkış gün sayıları, çiçeklenme gün sayısı, bitki boy uzunluğu, birincil dal uzunluğu, birincil dal sayısı, bitkide meyve sayısı, tek bitki verimi, meyve dolum oranı, olgunlaşma süreleri, bin tane ağırlıkları ve dekara kabuklu meyve verimi özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, farklı ekim zamanlarının, çıkış gün sayısı, kabuklu meyve verimi, birincil dal sayısı, çiçeklenme gün sayısı, bitkide meyve sayısı, bitki boy uzunluğu, birincil dal uzunluğu, tek bitki verimi, olgunlaşma gün sayısı, meyve dolum oranı ve bin tane ağırlığı özellikleri üzerine önemli etkisinin olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada en uygun ekim zamanının 20 Mayıs ekim tarihi, en uygun çeşitlerin ise Gazipaşa ve Yerel çeşit olduğu saptanmıştır.
This study was conducted in the experiment fields at the Field Crops Department of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University in 2004-2005. The experimental design was split-plot design with 3 replications. The aim of this study were to determine the best suitable planting date determine for Aydın and to investigate the effect of different planting date on some agronomics traits and yield and yield component of four commercial peanut cultivars (Gazipaşa, Florispan, NC-7 and Local). In this study, pod yield, primary branches number, primary branches height, flowering date, pods number per plant, plant height, maturıty days, shelling percentages, pods per plant, hundered seed weight were observed. It was determined that the planting date effected on emergence, pod yield, primary branches number, primary branches height, flowering date, pods number per plant, plant height, maturıty days, shelling percentages, pods per plant, hundered seed weight as traits. This study showed that the best planting date was 20 May and Gazipaşa and Local cultivars, would be recommented appropriate peanut cultivars for Aydın.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3459
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez sayfa.docYüksek Lisans8.85 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.