Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3452
Title: Büyük Menderes nehrinin kuzeyi ve güneyinde yayılış gösteren Lacerta danfordi (Günther 1876) türünün taksonomik olarak incelenmesi
Other Titles: The taxonomic observation of lacerta danfordi (Günther 1876) distributing in northern and southhern side of Büyük Menderes river
Authors: Olgun, Kurtuluş
Güçlü, Özgür
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Lacerta
Kertenkele
Populasyon
Anadolu
Büyük Menderes Nehri / Lacerta
Lizard
Population
Anatolia
Büyük Menderes River
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Büyük Menderes Nehri’nin kuzey ve güneyinden Lacerta danfordi’ye ait toplam 105 numune incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda B. Menderes Nehri’nin kuzey ve güney bölümlerindeki örneklerin Eiselt ve Schmidtler (1987) ‘in de belirttiği gibi iki ayrı tür (L. anatolica ve L. oertzeni); kuzey bölümdeki Kalamaki örnekleri bu bölüm içinde ayrı bir alttür (L. anatolica aegeae), Kula ve Paşa Yaylası örnekleri ise L. anatolica anatolica; güney bölümdeki Honaz Dağı örnekleri L. oertzeni budaki, Çine ve Heraklia örnekleri ise bu bölüm içinde ayrı bir alttür (L. oertzeni pelasgiana) olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir
In this study, a total of 105 Lacerta danfordi specimens from the northern and southern side of Büyük Menderes River were examined. In conclusion, the specimens from northern and southern part of B. Menderes River should be regarded as two separate species (L. anatolica ve L. oertzeni) as stated by Eiselt ve Schmidtler (1987). We are of the opinion that the Kalamaki specimens in northern part could be included in L.anatolica aegeae, Kula and Paşa Plateu as L.anatolica anatolica while Honaz Mountain specimens could be regarded as L. oertzeni budaki and Çine and Heraklia in L. oertzeni pelasgiana.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3452
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.docYüksek Lisans14.79 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.