Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3433
Title: Yeni Tralleis kazılarından bulunan hamam rölyefleri
Other Titles: The bath of reliefs found at New Tralleis escavations
Authors: Dinç, Rafet
ahan, Münteha
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın konusunu, Tralleis Antik Kenti’nde, 1996-2002 yılları arasında Hamam-Gymnasium yapısına ait Kaldarium odasında yapılan kazılar esnasında açığa çıkarılan kabartmalı panolar oluşturmaktadır. Bu panolar, öncelikli olarak, teknik ve ikonografik açıdan incelenmiştir. Çerçeveli panolar üzerinde mitolojik ve günlük yaşamdan alınan sahnelerin tasvir edildiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda panolar ışığında Roma hamam kültürünün zarafeti, suyla gelen güzellik, Antik dünya yaşamının bedensel zevk imajının mitolojik yansıması açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çalışma, hamamlarda mekan tasarımı ve dönemin mimari sanatsal zevkinin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır.
This study examines carved panels that were found during the Caldarium Room of Bath-Gymnasium excavations between 1996 and 2002 in Tralleis Ancient city. These panels are primarily analyzed in terms of their technical and iconographical features. It is discovered that these framed panels provide scenes from daily life and mythology. In the light of these panels, this study attempts to explain elegance of Roman Bath Culture, beauty that comes with water and mythological reflection of the image of bodily pleasures in the Ancient world. For this reason, this study is important in terms of bath design and uncovering architectural and artistic taste of this era.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3433
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Münteha_Şahan_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi24.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.