Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3421
Title: Türkiye`de toplam faktör verimliliği ve büyüme
Other Titles: Total factor productivity and growth in Turkey
Authors: Erdal, Fuat
Özden, Dilek
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Toplam faktör verimliliği
İmalat sanayi
Ekonomik büyüme
İş gücü verimliliği
Sermayenin verimliliği
Total factor productivity
Manufacturing industry
Economic growth
Productivity of labor
Productivity of capital
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Verimlilik artışı, ekonomik büyümenin vazgeçilmez gereklerinden biridir. Verimlilik kısaca, kullanılan girdi başına çıktı olarak tanımlanır. Kaynakların etkin kullanımının, ülkelerin sanayileşmesi için öncü sektör olan imalat sektörü için ayrı bir önemi vardır. Bu çalışma, 1973–2001 yılları arasında Türkiye’de ve imalat sektöründe kısmi ve toplam faktör verimliliklerinin ölçümünü amaçlamıştır. Solow’un ekonomik büyüme modelinden yola çıkarak yapılan analizler, imalat sektörü içindeki birçok alt sektörde verimlilik artışı gözlendiğini, bu artışların göreceli olarak özel sektörde daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.
Productivity increases are of the main determinants of economic growth. Productivity is defined shortly as output per input. Efficient use of resources is particularly important for manufacturing sector, which is the leading sector of industrialisation. This study aims to measure the partial and total factor productivity in manufacturing sector in Turkey between 1973-2001. The analyses which is based on Solow’s growth model, indicate that productivity growth is observed in many sub-sectors and that growth is more remarkable in private sector than public sector.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3421
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilek_Ozden_Türkiyede_Toplam_Faktör_Verimliliği_ve_Büyüme.pdfYüksek Lisans Tezi751.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.