Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/342
Title: Burdur, Isparta ve Afyon civarı Testudo graeca Linnaeus 1758 populasyonlarının taksonomik durumu
Other Titles: The taxonomic status of Testudo graeca Linnaeus 1758 populations from Burdur, Isparta and Afyon province
Authors: Türkozan, Oğuz
Kiremit, Ferhat
TR29768
Keywords: Testudinidae
Testudo
Türkiye / Testudinidae
Testudo
Turkey
Issue Date: 1-Jan-2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Burdur, İsparta ve Afyon civarındaki Tesludo graecu türü kara kaplumbağalarının taksonomik durumu, populasyon statüsü ve ekolojisi çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen örnekler morf'ometrik ölçümleri ve morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırılmış, populasyondaki erkek dişi oranları, plak sapmaları, habitat özellikleri ve hayvanların ağırlıkları ölçülmüştür. In this study, the population status, ecology and taxonomy of spur-thighed tortoise, Testudo graeca, were examined in Burdur, Isparta and Afyon. With this aim, the morphometrics of the animals were compared among the populations. Furthermore, the male:female ratio, scute deviations, habitat characteristics and weight of animals were given.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32907926&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/342
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisKapak.doc26 kBMicrosoft WordView/Open
Icindekiler.doc97.5 kBMicrosoft WordView/Open
Kapak.doc21.5 kBMicrosoft WordView/Open
Oz.doc25 kBMicrosoft WordView/Open
Tez.doc11.88 MBMicrosoft WordView/Open
TezVeriFormu.doc30 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.