Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3418
Title: Kyoto protokolü esneklik mekanizmaları ve kurumsal kapasite gelişimi
Other Titles: Kyoto protocol flexibility mechanisms and institutional capacity development
Authors: Karakaya, Ethem
Dolu, Ömer
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Esneklik
Flexibility mechanisms
Temiz kalkınma mekanizması
Clean development mechanism
Ortak yürütme
Joint ımplementation
Emisyon ticareti
Emissions trading
Kurumsal kapasite gelişimi
Institutional capacity development
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Climate change, where its devastation already reaches to a high level and poses serious threat, occurs because of anthropogenic increases greenhouse gas and their concentration levels. So far, of efforts made internationally in order to prevent the climate change issue. Among them, however United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol take the most important place for such prevention policies. Kyoto Protocol introduced three new mechanisms to the stakeholders when tackling climate change issue. In order to benefit from these mechanisms, called on flexible mechanisms, a number of condition have to be met. Institutional capacity development is one of the most important among these preconditions. Within this context in these study first, issues of global warming and - ii - climate change is assessed. It is followed an analysis on Kyoto Protocol flexible mechanisms. Finally, an assesment on Turkish perspective was carried out, with special reference to her position on United National Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, Flexible Mechanisms and Instıtutional Capacity Development.
Önemli boyutlara ulaşan ve ciddi anlamda tehditler oluşturmaya başlayan iklim değişikliği, insan faaliyetleri nedeniyle seragazı emisyon miktarının artması ve doğal seragazlarının konsantrasyonunun değişmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Günümüze değin iklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası niteliği olan bir dizi adım atılmıştır. Ancak İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü bu adımlar içerisinde en önemlileridir. Kyoto Protokolü iklim değişikliğini önlemeye yönelik olarak tarafların kullanımına üç yeni mekanizmayı sokmuştur. Esneklik Mekanizmaları olarak adlandırılan bu mekanizmalardan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurumsal Kapasite Gelişimi bunlar içerisinde en önemlilerindendir. Bu çerçevede öncelikli olarak; küresel ısınma ve iklim değişikliği konusu ele alınmıştır. Daha sonra Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları irdelenmeye çalışılmıştır. Son olarak ise Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, Türkiye’nin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Esneklik Mekanizmaları ve Kurumsal Kapasite Gelişimi ile ilgili durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3418
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ömer dolu.pdfYüksek Lisans Tezi712.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.