Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/340
Title: Köpeklerde triple pelvik osteotomi uygulamaları
Other Titles: Triple pelvic osteotomy practices in dogs
Authors: Sarıerler, Murat
Yaygıngül, Rahime Kahraman
TR148803
Keywords: Kalça displazisi
Triple pelvic osteotomi
Köpek
Hip dysplasia
Triple pelvic osteotomy
Dog
Issue Date: 1-Jan-2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, kalça displazili köpeklerde TPO uygulamalarının kalça eklemi yapışma ve hastanın klinik bulgularına olan etkilerinin araştırılması amaçlandı. Çalışma materyalini, klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda kalça displazisi teşhisi konulan, farklı cinsiyet (6 dişi,1 erkek) ve ağırlıkta (13,42 ± 2,29 kg), 7 adet melez köpek oluşturdu. Üç olguda unilateral, 4 olguda bilateral kalça displazisi belirlenen köpeklerden 5 adedine sağ, 2 adedine de sol kalçada TPO uygulanmasına karar verildi. Operasyon için atropin sülfat (Atropin, Vetaş®) enjeksiyonunu takiben 2 mg/kg ksilazin HC1 (Alfazyne, Ege-Vet®) 1 lmg/kg ketamine HC1 (Alfamine, Ege-Vet®) enjeksiyonu yapılarak dissosiyatif anestezi oluşturuldu. Bölge rutin cerrahi kurallarına uygun olarak hazırlandıktan sonra, sırası ile os pubis, os ischii ve os ilium'un osteotomileri yapıldı ve ilium'a 20 derecelik TPO plağı uygulandı. Postoperatif dönemde 1 hafta boyunca antibiyotik uygulanan köpeklerin birinci gün klinik ve radyolojik, 2. ve 6. haftalarda ise klinik, radyolojik ve bilgisayarlı tomografîk muayeneler ile kontrolleri yapıldı. Postoperatif birinci günde köpeklerin hepsinin ayakta ve hareketli olmasına karşın, ileri zamanlarda yürüme problemleri ile karşılaşıldı. Bir olgu dışında tüm olgularda 2 hafta içerisinde yürüme problemleri ortadan kalktı. Radyolojik olarak TPO uygulanmasına karar verilen 7 adet kalça ekleminin preoperatif dönemde 99 ± 1.14 ( 96-100) olan Norberg açılarının ikinci haftada 120,17 ± 3.85 (105-130), 6. haftada ise 124,29+2,97(110-130) olduğu saptandı. Preoperatif dönemle karşılaştırıldığında Norberg açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<0,01) belirlendi. Os ischii osteotomi hattında 6. haftada kaynama belirlendi. Postoperatif dönemde kalça eklemlerinde herhangi bir dejeneratif değişiklik belirlenmedi. Tomografîk bulgular sonucunda ise acetabulum'un caput femoris'e örtme oranı preoperatif dönemde %43,74± 2,30 (31,93-50) iken postoperatif 2. haftada %46,18 ± 1,39 (41,56-52,41), 6. haftada ise %47,69 ± 1,04 (44,05-51,79) olduğu belirlendi. -50. Sonuç olarak, köpeklerde, kalça ekleminde henüz dejeneratif değişiklikler şekillenmeden kalça displazisinin operatif tedavisinde TPO uygulamalan ile başarılı sonuçlar elde edilebileceği kararına varılmıştır. In this study, it was aimed to investigate the effects of TPO application on the structure of joints and clinical rinding of the patient. The material of this study was seven cross-breed dogs in different sexes (6 female and 1 male) and weight (13.42 ± 2.29 kg) which were diagnosed hip dysplasia after clinic and radiologic examinations. It was decided right TPO in 5 and left TPO in 2 dogs between dogs with 5 unilateral and 2 bilateral dysplasia. The dogs were anaesthetised with 2mg/kg xylazine HCI (Alfazyne, Ege- Vet®) and 1 lmg/kg ketamine HCI (Alfamine, Ege-vet®) combination, following the administration of atropine sulphate (Atropin, Vetaş®) for the operations. After the surgical area was prepared according to routine techniques, the ostetomy of the os pubis, os ischii and os ilium was performed respectively and 20° TPO plate was applied qn os ilium the dogs that were given antibiotic for a week postoperatively were examined clinically and radiologically in the first day and clinically, radiologically and computed tomographically in the second and sixth weeks. Although the dogs could stand on the postoperative first day, walking problems were seen in the next stages. Except from one, walking problems disappeared in all dogs within two weeks. The Norberg angles which was 99.14 ± 0.59( 96-100) preoperative^ in seven hip joints decided to be performed TPO was determined as 120.71 ± 3.85 (105-130) at the second week and 124.29±2.97(1 10-130) at the sixth week. Statistically significant difference (P<0,01) was observed in Norberg angles between the preoperative and postoperative measures. A recovery on the osteotomy line of os ischii was determined at the sixth week. A degenerative disorders had not been determined at the pelvis at any time postoperative. Acetabular coverage rates were %43,74± 2,30 (31,93-50) preoperative 46,18+1,39% (41,56- -52- 52,41) at the postoperative 2nd week and 47,69 ± 1,04% (44,05-51,79) at the postoperative 6th weeks. As a result, it was decided that successful results may have been taken in operative treatment of canine hip dysplasia with TPO before degenerative disorders had began within the pelvic joints.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32912637&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/340
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GİRİŞ VE ANA METİN.doc4.88 MBMicrosoft WordView/Open
KAPAK VE İÇİNDEKİLER.doc93.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.