Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılıç, Yavuz-
dc.contributor.authorEser, Tuğçe-
dc.date.accessioned2018-07-03T08:03:17Z-
dc.date.available2018-07-03T08:03:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.date.submitted2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3357-
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to establish the foundations of human rights in Kant's philosophy, starting from the human being and ethical viewpoint of Kant, thus linking Kant's thought of human rights with the understanding of human rights in the present. In the first part of our work, which consists of three main parts, Kant's human vision is addressed. The reason why our starting point is human is that our design of what human being is as an intelligent being actually determines all our thought system. This review contains Kant's thoughts on the potential of the human being, namely, how and why the possibilities he possesses, its dual nature, and how it exists as an ethical entity. In the second part, it is necessary to know what concepts such as freedom, the will, and duty which provide the condition of being an ethical entity are explained, what these concepts mean in Kant's ethical system and how they relate to each other. In the third part, we examined the relationship between human rights and Kant philosophy and tried to show the importance of the Kantian attitude by considering Kant's beliefs related to human rights. It is necessary to take a non-utilitarian understanding such as Kant's ethical view on the basis of human rights. Only because the value and honor of man can be adequately protected when we do not see it as a means to benefit. As a result, for Kant, we can say that human rights seem to be a condition for realization of human possibilities. Therefore, Kant's philosophy shows that if we can provide the necessary conditions as humanity, human rights and perpetual peace, which are the conditions for human beings to live like human beings, are possibletr_TR
dc.description.abstractBu tezin amacı, Kant‟ın insan ve etik görüşünden yola çıkarak Kant felsefesinde insan hakları düşüncesinin temellerini ortaya koymak ve böylece Kant‟ın insan hakları düşüncesi ile günümüzdeki insan hakları anlayışı arasında bağ kurmaktır. Üç ana bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde, Kant‟ın insan görüşü ele alınmıştır. Başlangıç noktamızın insan olmasının nedeni, akıl sahibi bir varlık olarak, insanın ne olduğuna dair tasarımımızın aslında bütün düşünce sistemimizi belirliyor oluşudur. Bu inceleme, Kant‟ın insanın potansiyelinin, yani kendisinde barındırdığı olanakların nasıl ve neden gerçekleştirilmesi gerektiğini, onun ikili yapısını ve nasıl etik bir varlık olarak varolduğu ile ilgili düşüncelerini içerir. Ġkinci bölümünde, etik bir varlık olmanın koşulunu sağlayan „özgürlük”, “isteme, “ödev‟ gibi kavramların ne olduğunu bilmek gerekli olduğundan, bu kavramların Kant‟ın etik sisteminde ne anlama geldiği ve birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde oldukları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, insan haklarının Kant felsefesiyle ne türden bir ilişki içerisinde olduğu incelenmiş, Kant‟ın insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek düşünceleri dikkate alınarak Kantçı tavrın çağımız için önemi gösterilmeye çalışılmıştır. Ġnsan haklarının temelinde Kant‟ın etik görüşü gibi faydacı olmayan bir anlayışın yer alması gerekmektedir. Çünkü ancak insanın değer ve onuru, onu fayda sağlanacak bir araç olarak görmediğimiz zaman yeterince korunabilir. Sonuç olarak, Kant‟ta insan hakları, insanın, olanaklarını gerçekleştirmesinin koşulu olarak görülüyor, denebilir. Bu nedenle, Kant felsefesi, eğer insanlık olarak gerekli koşulları sağlayabilirsek, insanın insan gibi yaşayabilmesinin koşulları olan insan haklarının ve ebedi barışın mümkün olabileceğini göstermektedirtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectİnsan Haklarıtr_TR
dc.subjectİstemetr_TR
dc.subjectÖdevtr_TR
dc.subjectÖzgürlüktr_TR
dc.subjectEthictr_TR
dc.subjectHuman Rightstr_TR
dc.subjectThe willtr_TR
dc.subjectFreedomtr_TR
dc.subjectDutytr_TR
dc.subjectHuman rightstr_TR
dc.titleKant'ın insan hakları düşüncesinin çağımız için önemitr_TR
dc.title.alternativeThe important for our age of Kant's thought on human rightstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUĞÇE ESER SOS.BİL. 099.pdfYüksek Lisans Tezi744.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.