Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3321
Title: Pro-ca (prohexadione-calcium) uygulamasının çöğür ve mm 106 üzerine aşılı starkrımson delıcıous elma çeşidinde ağaç gelişimi ve meyve özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of pro-ca (prohexadione-calcium) application on tree growth and fruit characteristics of seedling and mm 106 grafted starkrimson delicious apple cultivar
Authors: Seferoğlu, Halil Güner
Umur Karaca, Nurcan
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Elma
Starkrimson Delicious
Pro-Ca
MM 106
Çöğür
Klorofil
Apple
Seedling
Chlorophyll
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Abstract: MM106 ve çöğür anaçlara aşılı Starkrimson Delicious elma çeşidi ağaçlarında Pro-Ca (prohexadione-calcium) uygulamasının vejetatif gelişmenin baskı altına alınması ve bazı pomolojik özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanan bu deneme, 2015-2016 yılları arasında İzmir-Urla'da bulunan Öz Urlalı Botanik fidanlığına ait arazide yürütülmüştür. Denemede farklı dozlarda uygulanan Pro-Ca (250 ppm - 500 ppm) uygulamasının bitkiye ne yönde etki edeceği araştırılmıştır. Bu bağlamda sürgünler 5 cm olduktan sonra ilk uygulama yapılmış, daha sonra bu tarihten 2 hafta sonra ise ikinci uygulama yapılmıştır. Uygulamalarda saksılı, çöğür ve yarı bodura (MM 106) aşılı 4 yaşlı Starkrimson Delicious elma ağaçları kullanılmıştır. Vejetasyon sonu ile başı arasında MM106 anacına aşılı fidanlarındaki ağaç boy ve yıllık sürgünlerin ortalama uzunluk farkı üzerine artan Pro-Ca dozları uygulamalarına paralel olarak boy farkının önemli derecede azaldığı belirlenmiştir. MM106 anacında vejetatif gelişmenin baskı altına alınması yönünde etkisinin olumlu olduğu saptanmış olup çöğür anaçta ise önemli farkın olmadığı görülmüştür. Çöğür ve MM106 anaça aşılı Starkrimson Delicious ağaçlarından elde edilen meyvelerde yapılan ölçümlere göre; meyve ağırlığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve sertliği (kg/cm²) parametrelerinde uygulamalar arasında önemli farkın olmadığı belirlenmiştir. Ancak çöğür anaçlarda meyve SÇKM miktarlarında azalmaya neden olurken pH‟sında ise artışa neden olmuştur.
This experiment was carried out to determine that the effects of Pro Ca (prohexadione-calcium) applications on some pomological characters and that the repressive effects of Pro Ca on vegetative developments of Starkrimson Delicious apple cultivars grafted on seedling and dwarf rootstocks in Öz-Urlalı botanical nursery in Urla County, Ġzmir province in 2015 and 2016 years. It was searched for, in which direction, Pro-ca applications was effective. Pro-Ca applied at two different doses (250-500 ppm) at 5cm shoot length and at two weeks later that. In applications, four years old Starkrimson apple cultivars grafted on seedling and MM106 dwarf rootstocks in pots was used. In plants grafted on MM106 rootstock, tree height and average one year old shoot length differences between the beginning and the ending of vegetation, decreased as the pro-ca application doses increased. While In MM106 rootstock, Pro-ca application effects was positive, in seedling rootstocks it was not affected significantly Starkrimson apples taken trees grafted on seedlings and MM106 rootstocks did not show any differences in terms of fruit weight (g), fruit width and length (mm), fruit firmness (kg/cm2). However, Starkrimson apples taken trees grafted on seedlings had the lower total soluble solids and higher pH than that of grafted on MM106.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3321
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NURCAN UMUR KARACA 051.pdfYüksek Lisans Tezi1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.