Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3316
Title: Umdetü’l hakayık üçüncü cilt transkripsiyon (1 – 230. sayfalar arası)
Other Titles: Transcription of umdetu’l hakayik volume three (1 – 230. between pages)
Authors: Başaran, Mehmet
Demir, Nilgün
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih AnaBilim Dalı
Keywords: Süleyman Hüsnü Paşa
Tuna
Gazi Osman Paşa
şıpka
Mehmet Ali Pasha
Plevne
Sipka
Mehmet Ali Pasha
Issue Date: 2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Süleyman Hüsnü Paşa 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rumeli ordularının başkomutanlığını yapmıştır. şlk görev yeri Karadağ olan Süleyman Hüsnü Paşa daha sonra Tuna Cephesi Başkomutanlığını Mehmet Ali Paşa‟dan devraldı. Gösterdiği başarıyla şıpka kahramanı olarak anılan Süleyman Hüsnü Paşa, başarızlığa uğrayınca görevinden azledilerek Bağdat‟ a sürgüne gönderilmiştir. Umdetü‟l Hakayık adlı eserinin 3. cilt‟in de (1-230. sayfalar arasında) Rumeli ve Balkanlardaki durumdan bahsederken, yaşanılan mücadeleri ve yenilgileri birinci el kaynak olarak kaleme almıştır.
Süleyman Hüsnü Pasha was (General) commendor of the Ottoman Empire armies in Balkans during 1877-1878 Otoman-Russian war. His fisrt duty was at Montenegro then he took over the command of Dunaphe front from Mehmed Ali Pasha. Due to his extraordinary efforts in the battle of Sipka he was pronounced as “Hero of Sipka”. Followig that when he lost the battle he was then dimıissed from his duties and exiled to Baghdat
URI: http://hdl.handle.net/11607/3316
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10189669.pdfYüksek Lisans Tezi1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.