Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/330
Title: Aydın yöresinde sokak köpeklerinde dışkı bakısına göre saptanan mide barsak helmintleri
Other Titles: Gastro-intestinal helmints that detected with fecal examination in stray dogs in Aydın district
Authors: Eren, Hasan
Ünlü, Hakkı
Keywords: Aydın
mide barsak helmintleri
sokak köpeği
Aydm Province
gastro-intestinal helminths
stray dog
Issue Date: 1-Jan-2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Aydın Yöresinde Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Barsak Helmintleri Bu çalışmada Aydın Belediyesi Hayvan Barınağı ile Kuşadası Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan sokak köpeklerinde mide barsak helmint enfeksiyonlarının yayılışım saptamak için dışkı bakısı ile 200 köpekten dışkı örneği alınarak nativ, Fülleborn yüzdürme (floatasyon) ve Benedek çöktürme (sedimentasyon) yöntemi ile kontrol edildi. Bakısı yapılan toplam 200 dışkı örneğinden 82'sinde (%41) helmint enfeksiyonu saptandı. Enfekte dışkılarda 4'ü nematod biri de cestod olmak üzere 5 tür helmint yumurtası tespit edilmiştir. Bu helmint yumurtaları Taenia spp. (%7.5), Toxacara spp. (%20), Toxascaris leonina (%1), Uncinaria stenocephala (%21), ve Trichuris vulpis (%1.5) olarak teşhis edilmiş olup çalışmada trematod yumurtası ve nematod larvası saptanmamıştır. Bakısı yapılan 66 köpekte tek tür (%80.48), 13 köpekte iki tür (%15.85), 2 köpekte üç tür (%2.43) ve bir köpekte ise dört tür (%1.21) helmint yumurtasına rastlanmıştır. En fazla enfeksiyon oram bir yaşın altındaki köpeklerde tespit edilmiştir. Cinsiyet bakımından enfeksiyonda herhangi bir fark saptanmamıştır. Çalışmada Aydın ilinde zoonoz mide-barsak helmintlerin tespit edilmesi ile halk sağlığı yönünden ilgili kuruluşların dikkatini çekmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada dışkı bakısı ile Taenia spp., Toxacara spp. ve Uncinaria stenocephala gibi zoonoz helmintler tespit edilmiştir. Araştırmada bu tür zoonoz helmintlerin tespit edilmesi, halk sağlığı açısından oldukça sakıncalı olduğu ve bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Gastro-intestinal Helminths That Detected with Fecal Examination in Stray Dogs in Aydın District Fecal specimens of a total 200 dogs were examinated by native, Fulleborn's floatation and Benedek's sedimentation methods to determine the spread of gastro intestinal helminth infections in stray dogs in Aydm Municipality Animal Shelter and Kuşadası Municipality Animal Shelter. Helminth infections were encountered in 82 (41%) of the faecal samples examined. One cestode and four nematode eggs were found in the infected faecal samples. Helminth eggs found were identified as follows: Taenia spp. (7.5%), Toxacara spp. (20%), Toxascaris leonina (1%), Uncinaria stenocephala (21%), ve Trichuris vulpis (1.5%). No trematod eggs and nematod larvae were determined in this study. Sixty-six (80.48%), thirteen (15.85%), three (2.43%), one (1.21%) of the infected dogs were found with one, two, three and four different helminth species respectively. The highest infection rate was found in dogs younger than 1 year old. No significant difference was observed in dogs between different sexes. This study was also aimed to inform public health offices about zoonose gastro-intestinal helminths in Aydm Province. Several zoonose helminths such as Taenia spp, Toxocara spp. and U. stenocephala were found by fecal examination in this study. Determination of zoonose helminth in the study point out that there is a threath for public health and the necessary control measures should be taken as soon as possible.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=17643042&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/330
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakki Unlu-özet-en-pdf..pdf76 kBAdobe PDFView/Open
Hakki Unlu-özet-tr.pdf.pdf130.41 kBAdobe PDFView/Open
Hakki_Unlu_tez.pdf.pdf719.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.