Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTÜRKYILMAZ, SÜHEYLA-
dc.contributor.authorORYAŞIN, ERMAN-
dc.date.accessioned2018-02-19T13:07:02Z-
dc.date.available2018-02-19T13:07:02Z-
dc.date.issued2018-02-19-
dc.date.submitted2018-01-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3278-
dc.description.abstractBu çalışmada Brucella melitensis suşundan omp31 geninin klonlanması amaçlandı. Böylelikle aşı geliştirmek, hızlı tanı kiti geliştirmek gibi daha ileri biyoteknolojik çalışmalar ve yaklaşımlarda kullanılabilecek yerli ve potansiyel bir ön çalışma olacağı düşünüldü. Çalışmada materyal olarak Brucella melitensis REV-1 canlı aşı suşu kullanıldı. İzolasyon ve suşun doğrulanmasının ardından, DNA ekstraksiyonu yapıldı. Dış membran proteini kodlayan gen bölgesi gen bankasından bulundu. Bu bölgeyi klonlamak için gerekli primerler dizayn edildi. Primer dizaynından sonra polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yoluyla çoğaltılan gen bölgesi, pET28a ekspresyon vektörüne klonlanarak Escherichia coli BL21 bakterisine transformasyonu gerçekleştirildi. E. coli BL21 hücresinden plazmid ekstraksiyonu gerçekleştirildi ve klonlama için kullanılan restriksiyon enzimi ile kesim sonucunda insert ve plazmid ayrı olarak gözlemlendi. 790 bp büyüklüğünde bulunan insert, tekrar klonlama primeri ile çoğaltılarak doğrulamak amacıyla sekans analizi yapıldı. Sekans analizi sonrasında elde edilen dizi gen bankası ile karşılaştırıldı ve insertin B. melitensis dış membran proteini olduğu doğrulandı. Rekombinant dış membran proteini Omp31 (rOmp31)’in aşı adayı olma potansiyelini bulmak için deneysel çalışmalarda kullanılabilecek deneysel bir komponent olma özelliği vardır. Böylelikle bu çalışmanın aşı geliştirmek, hızlı tanı kiti geliştirmek gibi daha ileri çalışmalarda kullanılabilecek yerli ve potansiyel bir ön çalışma olacağı düşünülmüştür.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBrucella melitensis, dış membran protein geni, klonlama, omp31tr_TR
dc.titleBRUCELLA MELITENSIS DIŞ MEMBRAN PROTEİN GENİNİN KLONLANMASItr_TR
dc.title.alternativeCLONING OF OUTER MEMBRAN PROTEIN GENE OF BRUCELLA MELITENSIStr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.authorID270388tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Bölümütr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-KapakErman.docxTez Kapak252.07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
2- içkapakErman.docx16.68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
3-İçindekilerErman.doc154.5 kBMicrosoft WordView/Open
4-GirişErman.docxTez giriş bölümü3.51 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.