Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3269
Title: Menemen koşullarında pamuk yetiştiriciliğinde uygulanan farklı toprak işleme yöntemlerinin enerji verimliliği ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi
Other Titles: Determining energy and utilization efficiency of different tillage methods on cotton cultivation under menemen plain conditions
Authors: Coşkun, Mustafa Bülent
Topdemir, Tuncay
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı
Keywords: Enerji girdi-çıktı analizi
Pamuk üretimi
Maliyet analizi
Issue Date: 19-Feb-2018
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tarım sektöründe önde gelen endüstriyel bitkilerden olan pamuk dokuma, iplik ve yağ sanayilerinin hammadde kaynağıdır ve ülkemiz iç ve dış ticaretinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada pamuk üretiminde farklı tarımsal işlemlerin uygulandığı parsellerin enerji ve maliyet analizleri üzerine araştırma yapılarak, üretimdeki girdilerin birim alan başına enerji eşdeğerleri, elde edilen ürünün enerji verimliliği, toplam maliyet ve kar değerleri hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, dört farklı yöntemde 3 tekerrürlü olarak yürütülen deneme parsellerinden elde edilmiştir. Çalışmada en yüksek enerji girdisi 15.545,81 MJ/ha ile geleneksel toprak işleme yönteminde, en düşük enerji girdisi ise 13.564,15 MJ/ha ile doğrudan ekim yönteminde gerçekleşmiştir. Enerji çıktıları incelendiğinde ise en yüksek enerji çıktısı verimin en yüksek olduğu geleneksel toprak işlemede en düşük enerji çıktısı da verimin en düşük olduğu doğrudan ekim yönteminde gerçekleşmiştir.En yüksek enerji oranı 4,38 ile geleneksel toprak işlemede, sonra sırasıyla 3,99 ile azaltılmış toprak işleme 2, 3,93 ile doğrudan ekimde gerçekleşmiştir. En düşük enerji oranı ise 3,72 ile azaltılmış toprak işleme 1’dehesaplanmıştır. Enerji oranı yüksek olan toprak işlemede daha etkin bir ürün yetiştirme modeli uygulandığı söylenebilir. Yapılan bu çalışma göstermiştir ki enerji etkinliğinin artırılması için öncelikle tarımsal üretimde kullanılan girdi miktarlarının azaltılması ve mekanizasyon uygulamalarının tarımsal üretimdeki payının artırılması büyük önem arzetmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3269
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ 01.02.2018.pdfyüksek lisans tezi2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.