Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3253
Title: Xenorhabdus ve photorhabdus bakteri sekonder metabolitlerinin tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE)’ ye karşı etkinliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Evaluation of xenorhabdus and photorhabdus bacterial secondary metabolites against tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE)
Authors: Çakmak, İbrahim
Eroğlu, Ceren
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Keywords: Entomopatojen Nematodlar
Kırmızı Örümcek
Tetranychus Urticae
Xenorhabdus
Photorhabdus
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Citation: Eroglu, C. 2017. Xenorhabdus VE Photorhabdus Bakteri Sekonder Metabolitlerinin Tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE)’ ye Karşı Etkinliklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Aydın.
Abstract: Entomopatojen nematodlarla simbiyotik ilişkili bakteriler Xenorhabdus szentirmaii, X. nematophila, X. bovienii, X. cabanillasi, Photorhabdus luminescens ve P. temperata tarafından üretilen sekonder metabolitlerin etkinliği hücrelerinden arındırılmış bakteri süpernatantları kullanılarak Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)' nin farklı gelişme dönemlerine karşı petri koşullarında araştırılmıştır. Ayrıca petri denemelerinde en iyi sonuç veren bakteri süpernatantlarının etkinliği saksı koşullarında T. urticae üzerinde test edilmiştir. Çalışma 25±1 oC sıcaklık, %70±5 orantılı nem ve 16 saat aydınlık koşullardaki iklim odasında yürütülmüştür. Petri denemelerinde uygulamadan 7 gün sonra, süpernatantlar T. urticae’nin yumurta, larva, protonimf, deutonimf, ergin erkek ve ergin dişi dönemleri üzerinde sırasıyla %2.50-4.50, %46.45-97.86, %30.69-96.04, %41.74-92.41, %92.03-100.00 ve %46.28-93.32 oranında ölüm meydana getirmişlerdir. Tüm bakteri süpernatantları yumurta dönemi üzerinde çok düşük etki göstermiş ve aralarında istatistiki olarak fark ortaya çıkmamıştır. Xenorhabdus szentirmaii ve X. nematophila süpernatantları, T. urticae’nin hareketli dönemleri üzerinde %90’ın üzerinde ölüm meydana getirmiş ve diğer bakteri süpernatantları ile karşılaştırıldığında en yüksek etkiyi göstermişlerdir. Saksı denemeleri sonucunda, X. szentirmaii, X. nematophila ve X. szentirmaii + X. nematophila karışımı T. urticae popülasyonunu önemli derecede düşürmüşlerdir. Sonuç olarak, X. szentirmaii ve X. nematophila süpernatantlarının T. urticae’ye karşı potansiyel kontrol etmeni olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
URI: hptt://hdl.handle.net/11607/73
http://hdl.handle.net/11607/3253
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceren Eroğlu Tez 03.12.2017.pdfTez Dosyası9.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.