Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3195
Title: Herbal temalı Batı Anadolu sikkeleri
Other Titles: Herbal themed Western Anatolian coins
Authors: Dinç, Rafet
Taylan, Hüseyin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Western Anatolian
Coins
Herbal
Health
Batı Anadolu
Sikke
Sağlık
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İnsanlık tarihi ile paralel şekilde ilerleyen tedavi yöntemleri, doğal şartlara uyum sağlamak ve zor koşullardan korunmak için devamlı gelişmiştir. insanlar, rahatsızlıklarına çözüm yolu bulmak amacıyla çevrelerinde bulunan bitkileri gözlemleyip, zamanla kullanımını tecrübe etmişlerdir. Toplayıcılık yaparken deneme ve yanılma yoluyla tıbbi açıdan önemli olduğunu fark ettiği bitkileri, kendisi için fayda sağlayan diğer önemli tür bitkiler gibi kültürüne almış ve ıslahını yapmıştır. ilk başlarda, kendisine faydası olduğuna inandığı bitkileri sadece yiyerek hastalıklarına çare arayan insanoğlu, daha sonra tedavide kullandığı bu bitkilerin özünü veya daha doğrusu etken maddesini keşfederek, rahatsızlıkları için bilinçli şekilde ilaç elde etmeye başlamıştır. Bu çalışmada, Batı Anadolu kent sikkeleri üzerinde betimlenen bitkilerin, bir sembol olarak kullanımı dışında, tedavide ne gibi bir kullanımı olduğuna ve önemine değinilmiştir. Bitkilerin antik dönemdeki sağlık alanında kullanımları ve sağladıkları faydalar ile birlikte, günümüzdeki kullanımlarının benzerlik ve farklıları ele alınmıştır. Bununla birlikte tez konumuza yönelik yapılan çalışmada ele aldığımız kimi bitkilerin, genel yaklaşım dışında bir başka tür bitki de olabileceği irdelenmiştir. Bu bitkilerin, sikkelerin basıldığı tarihlerdeki herbal olarak kullanımı ve sağlık açısından önemi, mevcut literatürdeki bitkilerle kıyaslanarak yeni bir bakış akışı kazandırmak amaçlanmıştır
The treatment methods developed in parallel with the history of mankind have constantly evolved to adapt to natural conditions and to protect them from difficult conditions. People, observing plants found in the environment in order to find a way to solve the disease, they have experience in the use of time. When collecting, people experimented and mistakenly found the plants that he found to be medically important, but the same time took and cultivated the cultures as well as other important plants that were beneficial to him. In this study, besides the use of plants depicted on western Anatolian city coins as a symbol, what kind of use is it in treatment and its importance is mentioned. Plant together with the use and benefits they provide in the health area in ancient times, today the similarities and different areas of use are addressed. Nevertheless, it has been examined that some of the plants that we have studied in the study for thesis position may be a plant other than the general approach. The purpose of these plants is to provide a new insight into the use of herbs as herbal herbs on the dates they were printed and to compare them with those of the current literature.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3195
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10155715.pdfYüksek Lisans Tezi10.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.