Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3192
Title: İÖ 1.binyılda Anadolu'nun boya bezemeli tümülüs geleneği
Other Titles: Anatolia's painted decorated tumulus tradition at 1 st millenium b.c
Authors: Yaylalı, Serap
Yağan, Büşra Özlem
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Archeology
Tumulus
Anatolia
Burial
Painting
Decoration
Arkeoloji
Tümülüs
Anadolu
Ölü Gömme
Boya Bezeme
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Mezar, gömü kültünün temel öğesidir. insan eliyle oluşturulmuş bu mezarlar belki de kutsal sayılan yerlere doğal peyzajda belirgin olacak şekilde bilinçli olarak konumlandırılmıştı. Tümülüsler ölümden sonraki yaşama inanıldığı için ölen kişinin evi gibi düzenlenmiştir. içerisindeki odalar ya da oda içinde bulunan kline, masa ve duvarlar bezekler ile süslenip renklendirilmiştir. iÖ 1.Binyıl içerisinde görülen tümülüslerdeki boya bezemeler dönemin ölü gömme gelenekleri ya da ölen şahısların kimlik ve mevkileri hakkında birtakım bilgiler vermektedir. Bununla birlikte farklı geleneklerden ortaya çıkmış olan bu boya bezekler, toplumların kültürleşmesi hakkında bakış açımızı da genişletmektedir. Bu da bize gelen ve eklenenden türetilen '' gelenek '' kelimesinin içinde barındığı anlamları olan süreklilik ve değişim konularında sonuç çıkarabilmemiz için zemin hazırlamaktadır.
The tomb is the basic element of the dead cult. These human-made tombs were deliberately positioned, perhaps as sacred places, as wouldbe apparent in natural landscapes. The tumuli are arranged like the house of the deceased because they believe in the next life after death. The rooms or the kline, table and walls in the room are decorated with decorations and colored. The paint-decorated tumuli in the BC 1st millennium give some information about the burial traditions of the time or the identity and the places of the deceased persons. However, these paint decorations, which have emerged from different traditions, also expand our perspective on the cultivation of societies. This sets the stage for us to draw conclusions on continuity and change, the meanings that come to us and the meaning of the added "tradition" in the derivation
URI: http://hdl.handle.net/11607/3192
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10156014.pdfYüksek Lisans Tezi13.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.