Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3177
Title: Umdetü'l - Hakayık ikinci cilt
Other Titles: Umdetü'l Hakayık transkrip
Authors: Başaran, Mehmet
Sarıbey Haykıran, Aysun
Özgün, Cihan
Güneç, Hasan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Süleyman Hüsnü Paşa
Karadağ (Montenegro)
Umdetu‟l Hakayık
Derviş Mehmet Paşa
Süleyman Hüsnü Paşa
Karadağ (Montenegro)
Umdetu‟l Hakayık
Derviş Mehmet Paşa
Issue Date: 2017
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 1838 yılında İstanbul'da doğan Süleyman Hüsnü Paşa, Harbiye Mektebi'nden mezun olmasının ardından Karadağ Harekâtına katılmıştır. İlk görevi bu askeri harekât olan Süleyman Hüsnü Paşa, burada Derviş Mehmet Paşa kuvvetlerine katılmıştır. İskorbüt ve bağırsak hastalıkları ile uğraşan, morali bozuk ve sürekli şikâyet eden askerlerden oluşan taburlarla karşılaşan Süleyman Hüsnü Paşa, kendini iki görev mükellef görür. Bunlaradan birincisi, askerin sıhhat ve afiyetine çalışmak; İkincisi ise askerin ahlak yapısı ve moralini düzeltmekti. Umdetü'l-Hakayık adlı eserinde Karadağ harekâtının askeri cephesini zafer ve çekişmeleri ile birinci elden kaynak olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Süleyman Hüsnü Pasha, born in 1838 in Istanbul, participated to the Karadağ (Montenegro) Campaign following his graduation from Harbiye Mektebi (School of Warfare). In his first mission, Süleyman Hüsnü Pasha joined here to the forces of Derviş Mehmet Pasha. Encountering with soldiers who were suffering from scurvy and indestinal diseases, demoralized and in a constant state of complaint, Süleyman Hüsnü Pasha considered himself charged with two missions. First, try to improve health and mood of soldiers; and second, restore their manner and moral. In his work, Umdetu'l-Hakayık, he presented the military aspect of Karadağ Campaign with its victories and struggles as a primary source.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3177
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10151030.pdfYüksek Lisans Tezi7.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.