Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3164
Title: Ülkemizde doğal yayılışa sahip karayosunlarından Sphagnum centrale C.E.O. Jensen ve S.Capillifolium (Ehrh.)Hedw'un (Bryophyta) anti-mikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of anti-microbial activity of Sphagnum centrale C.E.O. Jensen and S. Capillifolium(Ehrh.) Hedw. which are naturally grow in our country
Authors: Kırmacı, Mert
Başbülbül, Gamze
Başer, Fadime
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Sphagnum centrale
Sphagnum capillifolium
Antimikrobiyal aktivite
Türkiye
Sphagnum centrale
Sphagnum capillifolium
Antimicrobial activity
Turkey
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Sphagnum cinsi karayosunlarından S. centrale ve S. capillifolium'dan elde edilen özütlerin çeşitli Gram (-) ve Gram (+) bakteriler üzerindeki antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır. Bakteriler, gıda güvenliğinde ve klinikte önemli gruplar arasından seçilmiş ve farklı çözücüler de hazırlanan özütlerin bu bakterilere olan inhibisyon etkisi araştırılmıştır. Son yıllarda biryofitlerin tıbbi kullanımlarının araştırılması üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, belirgin artışların olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmaların bir kısmını biryofitlerin antimikrobiyal etkileri üzerine olan çalışmalar oluşturmaktadır. Farklı bakteri grupları ve farklı karayosunları ile gerçekleştirilen kombine çalışmalar umut verici olmakla birlikte, bu etkinin tespit edilmesinin ardından pratikte kullanılabilir seviyeye gelinmesi ancak daha ileri araştırmaların da gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Çalışmamızda Gram (-) ve Gram (+) bakteri türlerine karşı Sphagnum cinsine ait 2 karayosunu S. centrale ve S. capillifolium'un antimikrobiyal açıdan etkili oldukları bulunmuştur
In this study mosses in the genus Sphagnum S.centrale and S.capillifolium obtained from extracts of a variety of Gram (-) and Gram (+) bacteria the antimicrobial effect was investigated. Bacteria important in food security and chosen from among extracts prepared in different solvents and in the clinic groups we investigated the effect of inhibition against bacteria. Although different studies performed with different bacterial groups and promising mosses are combined, then the estimate of this effect can not be used in the practice to attain that level, however, it is possible to further realization of the research. Preparatory work as a result, some Gram (-) and Gram (+) bacteria against species of Sphagnum centrale to S. capillifolium from the stand point of antimicrobial are effective
URI: http://hdl.handle.net/11607/3164
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadime BAŞER.pdfYüksek Lisans Tezi961.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.