Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYenipazarlı, Aslı
dc.contributor.authorTarhan Bölükbaş, Mehtap
dc.date.accessioned2017-10-16T12:30:11Z
dc.date.available2017-10-16T12:30:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3120
dc.description.abstractThe main aspect of this study is to analyse the relationship between public expenditures and foreign debt in Turkey considering the period after 2002 during political stability. In this respect, as first theoretical framework of this relationship between two variables is generated. Thereafter literature review on this aspect is followed by an econometric analysis of the relationship. The study is composed of two sections. First section introduced theoretical framework. Second section put forward the econometric analysis of public expenditure – foreign debt relationship by some estimation methods and tests. Respectly historical developments of public expenditure and foreign debt in Turkey are suggested. Econometric model followed the historical framework through estimation methods. Granger Casuality Analysis and Johansen Cointegration Analysis were used to test the relationship between variables The findings through econometric modelling suggested positive relationship between public expenditure and foreign debt during the period after the year 2002. The results are consistent with theoretical framework and literatüre. Accordingly, increase in public expenditure during the period of political stability after 2002 could bring about increase in foreign debttr_TR
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı Türkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisini 2002 sonrası dönemini dikkate alarak araştırmaktır. Bu bağlamda ilk olarak kamu harcamaları ve dış borçlanmaya yönelik teorik çerçeveye yer verilmiş, ardından literatür taraması yapılarak kamu harcamaları ve dış borçlanma arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kamu harcamaları ve dış borçlanmaya yönelik teorik bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise Türkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisinin ekonometrik analizi gerçekleştirilerek, Türkiye'de kamu harcamalarının tarihsel gelişimi, kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisine yönelik literatür taraması ve değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesine yer verilmiştir. Değişkenler arasında ilişkinin test edilmesi amacıyla Granger Nedensellik Analizi ve Johansen Eşbütünleşme Analizi kullanılmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlara göre ise Türkiye'de 2002 sonrası dönemde kamu harcamaları ile dış borçlanma arasında bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin yönünün pozitif olduğu tespit edilmiştir. Teorik beklentiyle uyumlu olan bu sonuç aynı zamanda 2002 sonrası dönemde kamu harcamalarında meydana gelen artışların dış borç stokunda da artışlar yaratacağı bulgusunu sunmaktadırtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKamu Harcamalarıtr_TR
dc.subjectDış Borçlanmatr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectGranger Nedensellik Analizitr_TR
dc.subjectJohansen Eşbütünleşme Analizitr_TR
dc.subjectPublic Expenditurestr_TR
dc.subjectForeign Debttr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectGranger Casuality Analysistr_TR
dc.subjectJohansen Cointegration Analysistr_TR
dc.titleTürkiye'de kamu harcamaları ve dış borçlanma ilişkisi; Ekonometrik bir analiztr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between public expenditure and foreing debt in Turkey; an econometric analysistr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10139555.pdfYüksek Lisans Tezi1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.