Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3110
Title: Otantik öğrenmede yerel coğrafi bilgi ve halk takvimi
Other Titles: Local geographical knowledge and public calender in authentic learning
Authors: Baysan, Sultan
Alacahan, Gülser
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Keywords: Yerel Coğrafi Bilgi
Halk Takvimi
Halk Meteorolojisi
Karahayıt
Local Geographic Knowledge
Karahayıt
Aydın
Folk (Public) Calendar Time
Authentic Learning
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Aydın ili Efeler ilçesine bağlı eski yerleşim birimlerinden biri olan Karahayıt'ta yaşayan insanların, yerel coğrafi bilgileri ortaya çıkarılmıştır. Yüzyıllardır süregelen, büyüklerin deneyim ve gözlemlerinden yararlanılmıştır. Yörede yaşayan insanların, iklimle ilgili bilgileri, rüzgâr yönü, halk takvimi, hava durumu tahmin şekli, zamanla ilgili kavramlar gibi coğrafi unsurların, kültürel ögeleri nasıl etkilediği gibi yerel coğrafi konular ele alınmış, yerel coğrafi bilgisi otantik öğrenmede ki yeri sorgulanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenindedir. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Yerel coğrafi bilgisine ilişkin açık uçlu sorular Karahayıt'ta yaşayan 50 yaş üstü 253 kişiden 50 kişi (%19,8) ve ulaşılan bu bilgilerin kendilerinden sonraki nesile ne kadar aktarıldığını görmek amacıyla 10-13 yaş aralığındaki Dalama Ortaokulu'nda okuyan çocuk nüfusu içeren 20 cevaplayıcıya yöneltilmiştir. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır.
This survey explains people's local geographical knowledge who live in old residential are, Karahayıt in Efeler district of Aydın. The experiences and observations of seniors were used for the research. In detail, knowledge of local people about climate, direction of wind, public calendar, the way of weather forecast, concept about time and effect of them on culture are explained. Also local geographical knowledge was questioned about how much it takes place in authentic learning. This research was studied as a qualitative research design and semi- structured interviews were used for capturing data. The questions about the local geographical knowledge were asked to 50 people of 253, over 50 years old first, then were asked to 20 children who are between 10- 13 years old and studying in Dalama Secondary School, to see how much this knowledge pass down. While analyzing the data of interviews, content analysis was used.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3110
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10129286.pdfYüksek Lisans Tezi1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.