Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/311
Title: Türk tekstil işletmelerinin küresel rekabetteki yeri ve Aydın ilindeki tekstil işletmelerinde bir uygulama
Other Titles: Place of Turkish textile firms in global competition and an application in textile firms in Aydın
Authors: Çakır, Mesut
Erden, Sena
Keywords: Tekstil
küresel rekabet
Aydın ili ve ilçelerindeki tekstil sektörünün yapısı
Textile
global competition
structure of textile sector in Aydın and its districts
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasal, demografik özelliklerin farklılığını dikkate alarak, bu özellikler doğrultusunda farklı ülkelerdeki inanç ve değer yargılarının daha iyi tanınmasını ve uluslar arası ilişkilerin artmasını öngören bir kavram olarak belirtilebilir. Günümüzde küreselleşme olgusu ile birlikte rekabet kavramı ortaya çıkmıştır. Rekabet kavramının ortaya çıkması ile birlikte tüketicilerin isteklerine uygun mal ve hizmetler üretilmeye başlanmış ve ürün hayat süreleri giderek kısalma eğilimi göstermiştir. İşletmelerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri tüketicilerin taleplerini rakip işletmelerden daha farklı yönde ve ekonomik bir şekilde karşılamalarına bağlıdır. Günümüzde, dünyada ve Türkiye'de yer alan tekstil ve hazır giyim işletmelerinin yoğun bir rekabet ortamı içerisinde bulunduklarını söylemek mümkündür. Çünkü tekstil ve hazır giyim sektörü, yarattığı katma değer ve ihracat imkânları ile ülkenin gelişmesine katkı sağlayan sektörlerin en önemlilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye `de, Aydın İli ve İlçelerinde tekstil sektörünün gelişmesini etkileyen çeşitli koşullar vardır. Bu olumsuz koşuların değiştirilmesi, değiştirilmese bile en aza indirilerek, sektörün gelişmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye'de nitelikli işgücünün istihdam olanağı artırılmalı ve üniversite- sanayi işbirliği gerçekleştirilerek her iki sektörün birbirinden etkilenmesine olanak tanınmalıdır. Çalışmada Aydın İli ve İlçelerindeki tekstil işletmelerinin gerek ulusal gerekse uluslararası platformda rekabet düzeyleri araştırılmış ve durumları tespit edilmiştir. Bu amaçla, Aydın İli ve İlçelerindeki tekstil işletmeleri üzerinde bir alan çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, profesyonel yöneticilerin Aydın ilinde istihdam edilememesi, SSK primleri ile enerji, hammadde, ulaşım ve işgücü maliyetlerinin yüksek olması, kotaların kalkması ile ucuz fakat kalitesiz ürünlerin piyasaya girmesi, geleneksel yöntemler ile üretim yapılması ve sektörde modernizasyon çalışmalarının yetersiz kalması gibi faktörler Aydın İli ve İlçelerindeki tekstil işletmelerini Türkiye'de ve dünyada yer alan tekstil işletmelerine göre geride bırakmaktadır. Globalism can be regarded as the concept which anticipates the better recognation of blief and moral values in different countries and the increase of international relationships regarding the economic, political, demograffical differences between the countries. Today, the concept of competition comes out with the fact of globalism. With this competition concept, goods and services are produced proper to the wishes of the costumers , and products? life extention become shorter gradually.Firms? taking the superiority of competition, both national and international, depends on meeting the needs of consumers in a different and economical way from the other firms do. Today, It is possible to say that the textile and ready-made clothing firms, both in Turkey and in world, are in a great competition. Because the textile and ready-made clothing firms are ones of the most important sectors which supply a contribution to the development of the country with its opportinaties of import and tax. In Turkey, there are some conditions which affect the development of textile sector in Aydın and its districts. It is necessary to change these conditions , even if not changed, at least it should be decreased to the minimum and by this way the sector?s development should be incited. Also the opportuanity of qualified workforce employment must be increased and by realizing the cooperation of university and industry it should be given chance to these sectors to be affected from each other. In this work, competetion levels of textile firms, both in national and international platforms, in Aydın and its districts are studied and their cases are fixed. For this aim, an area study was done on the textile firms in Aydın and in its districts. As a conclusion, such factors like not being employed of Professional managers in Aydın, high costs of workforce, of transportation, of raw material, of enrgy and of SSK( Social Insurance Association) Premium, cheap but poor quality products? coming on the market with the ending of quata , production with traditional ways and unsufficient work of modernization in the sector make textile firms in Aydın and its districts stay behind to the textile firms in Turkey and in the world.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32895181&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/311
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sena ERDEN ÖZET.pdf17.93 kBAdobe PDFView/Open
Sena ERDEN Summary.pdf14.35 kBAdobe PDFView/Open
Sena ERDEN TEZ.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.