Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3108
Title: Antik dönem duvar resimleri yapım teknikleri ve gelişimleri
Other Titles: Ancient wallpainting tecniques and developments
Authors: Civelek, Aynur
Sözbir, Selin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Arkeoloji
Antik
Duvar Resmi
Fresko
Archeology
Ancient
Wallpainting
Fresco
Issue Date: 2016
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tarihi, Prehistorik Dönem'e dek uzanan duvar resimleri, insanların günlük hayat ve inanışlarıyla ilgili yansımaları bizlere sunmaktadır. Birçok renk ve konunun yer aldığı duvar resimleri antik dönem toplumlarının sanat anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Resim sanatının bir tekniği olan fresko, çeşitli boyalar ile sıvanın üzerine yapılan resimlere verilen bir isimdir. Bu teknik hakkında bilgi veren en erken yazılı kaynaklar M.Ö. 4. yüzyıla dek gitmektedir. Antik dönem yazarlarından Plinius ile Vitruvius, boya pigmentleri konusunda detaylı olarak bilgi vermişlerdir. Tarihsel gelişim süreci boyunca duvar resimleri yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler açısından farklılıklar göstermiştir. Erken dönemlerde, doğada kendiliğinden bulunan boya pigmentleri, zamanla sanatçının bilinçlenmesiyle geniş bir renk repertuarına dönüşmüştür. Duvar resimlerinde her dönemde, her kültürde işlenen konular çok çeşitlidir. Pehistorik Dönem'de av sahneleri, savaşçılar, ritüeller, hayvanlar, doğa vb. gibi genellikle günlük hayattan sahneler betimlenirken, sonraları, gelişen sanat anlayışıyla birlikte, birçok mimari yapıda, mitolojik sahneler, tanrılar ve tanrıçalar, dini törenler, bayramlar, manzara, tiyatro oyunu sahneleri, bitkisel motifler vb. birçok konu duvarlarda resmedilmiştir. Güney Amerika, Hindistan, Mısır, Yunanistan, İtalya ve Türkiye bu konuda bizlere zengin eserler sunmaktadır.
The history of wallpainting dates back to Prehistoric Period. It represents us with the reflections of people's daily life and beliefs. The wallpaintings which consist of many colors and subjects is an inseparable part of ancient sociaties. Fresco, which is a tecnique in art, is the name of the paintings made by many kind of colors on plaster. The first written sources giving information about this tecnique dates back to 4th century BC. Ancient period writers Plinius an Vitruvius, give the detailed information about paint pigments. Through out historical progress of wallpainting show differences regarding production tecnique and materials. In early times paint pigments which are found in nature turned into a wide color palette with the awakening of the artist. Subjects vary a lot in wallpaintings. In Prehistoic Period generally wallpaintings describe scenes of haunting warriors, rituels belonging to daily life. The developing art perspective of artist turned the subjects into detailed compositions on many architectural structures. Mythological scenes, Gods and goddesses, rituels, animals, nature, fests, scenery, theatre plays, plants etc. are depicted on walls. South America, India, Europe, Egypt, Greece, Italy and Turkey gives us rich works of art.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3108
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10125297.pdfYüksek Lisans Tezi13.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.