Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3087
Title: Türk vergi hukukunda denetim yolları ve hukuka aykırı deliller
Authors: Arslaner, Hakan
Çelik, Yüksel
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Denetim
Vergi Denetimi
Yoklama
Vergi İncelemesi
Arama
Bilgi Toplama
İspat
Delil
Hukuka Aykırı Delil
Issue Date: 7-Jul-2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Citation: APA6
Abstract: Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, vergiyi doğuran olaya ilişkin gerçek mahiyetin ortaya konulabilmesi açısından vergi denetimlerinin etkin bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Vergi denetimleri aracılığıyla gerçekleştirilen tarhiyata dayanak oluşturması için elde edilen bulguların hukuka uygun olarak sağlanması, çıkabilecek uyuşmazlıklarda idareye eylemleri konusunda haklılık kazandırabilecektir. Türk vergi hukukunda idare ile mükellef arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda delil önemli bir yere sahiptir. Vergi hukukumuzda vergiyi doğuran olay yemin hariç her türlü delil ile ispat edilebilmektedir. Buradan hareketle, serbest delil ilkesinin benimsenmesinin sebebi, vergilendirmeye ilişkin gerçek mahiyetin ortaya konulması olarak gösterilebilecektir. Ancak, her türlü delilin kullanılabileceğine dair bu ilkenin bazı sınırlamaları mevcuttur. Bu sınırlamalar, maddi gerçeğe ulaşmayı engeller niteliktedir. Vergi yargılamasında hâkim, re’sen araştırma yetkisine sahiptir. Gerek idarenin gerekse mahkemenin araştırma ve incelemelerdeki amacı vergiyi doğuran olaya ilişkin gerçek mahiyeti bulmaya yönelik tüm delillere ulaşmaktır. Vergi hâkimi, delilleri değerlendirirken muhakkak hukuka uygunluk hususunu da dikkate almak suretiyle hukuk devleti olmanın bir gereği olarak idarenin eylemlerinin yargı denetimine tabi olması adına hukuka aykırı delilleri dikkate alamayacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3087
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yüksel ÇELİK.docx395.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.